Симпозијуми Савеза РР Србије
традиција која се наставља...

 

Савез РР Србије већ више од 40 година традиционално организује Симпозијум "Рачуноводство и пословне финансије у савременим условима пословања". Сваке године на Симпозијуму се обрађују актуелне теме из области рачуноводства. Најеминентнији домаћи и инострани стручњаци из области рачуноводства својим радовима и излагањима у великој мери помажу професионалним рачуновођама да боље разумеју и примене професионалну регулативу у свакодневној пракси.

Учешће на Симпозијуму представља и један од облика континуиране едукације за професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије.

 


52 Симпозијум
Непосредна примена Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор на готовинској основи од 1. јануара 2024. године
6-8. јун 2024, Златибор
Пријава за учешће на 52. симпозијуму


51 Симпозијум
Припреме за почетак непосредне примене Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор на готовинској основи у 2024. години
1-3 јун 2023, Златибор


50 Симпозијум
Финансијско пословање и извештавање у функцији дигиталне економије и одрживог развоја
30. мај - 1. јун 2019, Златибор


49 Симпозијум
Импликације финансијског извештавања и опорезивања на пословање реалног сектора, јавних предузећа и корисника буџетских средстава
24-26. мај 2018, Златибор


48 Симпозијум
Новине у МСФИ и МСФИ за МСП и извештавање о пословању јавних предузећа и других ентитета
25-27. мај 2017, Златибор


47 Симпозијум
Импликације финансијског извештавања на економску активност у Републици Србији
26-28. мај 2016, Златибор


46 Симпозијум
Актуелни проблеми и перспективе рачуноводства и финансија
28-30. мај 2015, Златибор


45 Симпозијум
Рачуноводство и менаџмент приватног и јавног сектора
мај 2014, Златибор


44 Симпозијум
Рачуноводствено регулаторно окружење: подстицај или ограничење привредног раста
23-25. мај 2013, Златибор


43 Симпозијум
Економско - финансијска криза и рачуноводствени систем
24-26 мај 2012, Златибор


42 Симпозијум
Квалитет финансијског извештавања - изазови, перспективе и ограничења
26-28. мај 2011, Златибор


41 Симпозијум
Могућности и ограничења развоја рачуноводствене професије у Србији
мај 2010, Златибор

40 Симпозијум
40 година рачуноводства и пословних финансијa - домети и перспективе
мај 2009, Златибор


39 Симпозијум
Улога и задаци финансијског извештавања у процесу придруживања Европској унији
мај 2008, Златибор


38 Симпозијум
Изазови пословно финансијског извештавања у функцији менаџмента предузећа и банака
24-26. мај 2007, Златибор


37 Симпозијум
Међународна професионална (рачуноводствена) регулатива као основа квалитета финансијског извештавања
25-27 мај 2006, Златибор