34-ти Симпозијум: "Рачуноводство и менаџмент у савременом пословном окружењу"

Савез рачуновођа и ревизора Србије је у периоду 29-31 мај 2003 на Златибору, организовао традиционални Симпозијум: "Рачуноводство и пословне финансије у савременим условима пословања ". Тема овогодишњег, 34-ог Симпозијума, је била: " Рачуноводство и менаџмент у новом пословном окружењу", са посебним нагласком на with неопходност хармонизације националног система финансијског извештавања са Међународним рачуноводственим стандардима / Међународним стандардима финансијског извештавања. Будући да СРРС већ 30 година ради на хармонизацији националне са светско професионалном праксом, на 34-ом Симпозијуму представљене су претходне активности и резултати рада Савеза, као и наступајуће активности на усаглашавању са захтевиам међунаордне професионалне регулативе.

Учесници-аутори 34-ог Симпозијума су најеминентнији рачуноводствени стручњаци из привреде, образовања и домаће праксе, као и  гости из иностранства: доктор професор. Axel Haller, Катедра за рачуноводство и ревизију Johannes Kepler Универзитета, Линц, Aустрија, гдин. Ronnie Smith, директор образовне установе ATC International, из Велике Британије и други. Између осталих, на Симпозијуму су учествовали и представници професионалних рачуноводствених организација из Републике Српске, Македоније и Бугарске, као и представници професионалних организација, чланица SEEPAD-а (Партнерства за развој рачуноводства Југоисточне Европе).

Први дан рада Симпозијума био је посвећен екстерном финансијском извештавању и међународној професионалној регулативи, као и хармонизацији националног рачуноводства са праксом Европске Уније. Посебну пажњу изазвао је реферат проф. др. Haller-а, који је у свом излагању указао на тренутне тешкоће хармонизације система рачуноводства земаљ у транзицији са захтевима финансијског извештавања у складу са МРС. Реферати аутора из наше земље на тему екстерног финансијског извештавања и примене међународне професионалне регулативе, су у великој мери омогућили професионалним рачуновођама, учесницима семинара, да боље разумеју рачуноводствене принципе, надлежност и одговорности дефинисане међународном професионалном регулативом, као и само финансијско извештавање у складу са МРС.

Рад другог дана Симпозијума је био оријентисан на наглашавање повезаности рачуноводства и управљања, уз специјално истицање рачуноводствено-информационе подршке за потребе  управљања трошковима. Представљен радови су успешно, својим садржајем и закључцима елаборирали свеобухватност концепта управљачког рачуноводства, истакли улогу менаџмента и важност процеса буджетирања у савременом менаџменту трошкова, као и значај управљачког рачуноводства у креирању система мотивације и награђивања.

Рад Симпозијума је трећег дана био усмерен на практичну примену различитих метода рачуноводства трошкова и, њихову улогу  у јачању поузданости финансијских извештаја.

Будући да Закон о рачуноводству и ревизији, усвојен крајем 2002. године, прописује примену МРС за банке, друге финансијске организације и осигурања од 1 јануара. 2003. године, а за сва остала правна лица од 1 јануара. 2004. године, током Симпозијума сваког дана је организован округли сто на тему "Примена Међуанродних рачуноводствених стандарда". Учесници су током трајања рада округлог стола имали прилику да се упознају са особеностима практичне примене МРС, да изразе своје ставове и постављају питања рачуноводственим експеритима.

Велика посећеност и интересовање учесника 34-ог Симпозијума истичу актуелност тема и вољу професионалних рачуновођа да допринесу, путем индивидуалног усавршавања и континуиране едукације, брзој и успешној хармонизацији рачуноводствене професије са међународном професионалном регулативом. СРРС, као међународно призната професионална рачуноводствена организација, ће, као и до сада, својим члановима пружити сваку могући помоћ и подршку, и омогућити им да се адекватно припреме за примену МРС у свакодневном раду.

Организациони одбор 34-ог Симпозијума
Симпозиујум традиционално окупља велики број професионалних рачуновођа.
Matthew Macellaro,
USAID Србија
Током трајања Симпозијума, свакога дана је организован округли сто на тему " Примена Међуанродних рачуноводствених стандарда "

"Савез РР Србије, као међународно призната професионална рачуноводствена организација, ће, као и до сада, својим члановима пружити сваку могући помоћ и подршку, и омогућити им да се адекватно припреме за примену МРС у свакодневном раду"

Проф. др. Благоје Новићевић
председник Симпозијумског одбораПрограм рада 34 Симпозијума