50. СИМПОЗИЈУМ

Савез рачуновођа и ревизора Србије организује јубиларни
50. симпозијум на Златибору од 30. маја до 1. јуна 2019. године

(29. мај – регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

Финансијско пословање и извештавање
у функцији дигиталне економије и одрживог развоја

Пријава учешћа за Симпозијум

Теме по данима

ПРВИ ДАН (четвртак, 30. мај 2019, у 10:00)
Примена међународног регулаторног оквира као императив упоредивости
финансијских извештаја, инвестиција и одрживог развоја

Уводни реферат: Улога и значај рачуноводствене професије за квалитет финансијског извештавања - проф. др Благоје НОВИЋЕВИЋ, проф. др Раденко МИЛОЈЕВИЋ

1. Финансије за развој, одрживи развојни циљеви и рачуноводство: преиспитивање повезаности - проф. др Жељко ШЕВИЋ, др Зоран ШКОБИЋ

2. Финансијско извештавање као катализатор раста - проф. др Драган МИКЕРЕВИЋ

3. Редефинисање упоредивости финансијског извештавања осигуравајућих друштава у складу са МСФИ 17 - др Рада СТОЈАНОВИЋ

4. Холистички приступ интегрисаном извештавању - проф. др Мирјана ТОДОРОВИЋ, доц. др Дејан ЈОВАНОВИЋ

5. Концепт материјалности – conditio sinequa non високе исказне моћи финансијских извештаја - доц. др Бојан САВИЋ

ДРУГИ ДАН (петак, 31.мај 2019, у 9:00)
Финансијско извештавање у функцији пословања и управљања ризицима

1. Интегрисано извештавање у функцији информационе асиметрије - проф др Горанка КНЕЖЕВИЋ, проф. др Владан ПАВЛОВИЋ

2. Емисиона премија, правни и рачуноводствени аспект - проф. др Златко СТЕФАНОВИЋ, мр Предраг ПЕТРОВИЋ

3. Будућност рачуноводствене професије у ери дигитализације - мр Ленче ПАПАЗОВСКА

4. Економска изложеност и валутни хеџинг девизног ризика - доц. др Милан ЧУПИЋ

5. Начело сталности пословања- као упозоравајући сигнал банкрота предузећа - др Снежана ЦИЦО, др Љиљана РАЈНОВИЋ

6. Финансијска имовина привредног друштва као финансијски инструмент улагања инвеститора - мр Момчило МИЛОШЕВИЋ

7. Савремени приступ мерењу квалитета финансијских извештаја - мр Снежана МИЛЕТИЋ

8. Финансијски и нефинансијски показатељи са аспекта годишњег извештаја о пословању - проф. др Зоран ТОДОРОВИЋ

ТРЕЋИ ДАН (субота, 1. јун 2019, у 9: 00)
Утицај дигитализације на рачуноводство, ревизију и опорезивање привреде,
јавних предузећа и корисника буџетских средстава

1. Значај дигитализације за ревизију пословања корисника јавних средстава - др Душко ПЕЈОВИЋ

2. Електронско достављање пореских пријава - др Весна НЕШИЋ

3. Ефекти електронског финансијског пословања и извештавања код корисника јавних средстава - Зоран КИЛИБАРДА

4. Стање и перспективе унапређења систем финансијског управљања и контроле у јавном сектору Републике Србије - мр Биљана ЈОСИПОВИЋ РОДИЋ

5. Веродостојност рачуноводствених исправа у контексту дигиталног пословања - Дејан МЛАДЕНОВИЋ

Повлашћене цене смештаја
за учеснике Симпозијума

Пријава учешћа за Симпозијум

 

Пратећи програм
за учеснике Симпозијума

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА

Претплатници приручника Рачуноводствена пракса и чланови:

- Савеза РР Србије,
- Института сертификованих рачуновођа Црне Горе и
- Савеза РР Републике Српске плаћају само материјал

19.500
за 4 и више ученика
14.625

Пријава учешћа за Симпозијум

За остале заинтересоване котизација и материјал 26.000
за 4 и више ученика
19.500

Више информација можете добити на тел: 011 / 3344 405, 3238 611, факс: 3231 220