Савез рачуновођа и ревизора Србије организује
51. симпозијум на Златибору од 1. до 3. јуна 2023. године

(Пријављивање и евиденција учесника – среда 31. мај 2023. године)

С обзиром на то да ће се, на основу Уредбе о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Сл. гласник РС", бр. 144/2022), Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор на готовинској основи, примењивати на вођење пословних књига, почев од 1. јануара 2024. године, а за састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја почев од израде финансијских извештаја за 2024. годину, Програмски одбор за професионално стручно усавршавање СРРС је за овај тродневни скуп утврдио тему:

Припреме за почетак непосредне примене Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор на готовинској основи у 2024. години

Пријава учешћа за Симпозијум

Пријава учешћа за Симпозијум

Пратећи програм 51. Симпозијума

Повлашћене цене и пријава за смештаја
за учеснике Симпозијума

ТЕМЕ ПО ДАНИМА
четвртак 1. јун 2023. године (од 10 – 14 часова)

 • Обавезност и значај примене МРС ЈС на готовинској основи
 • План унапређења рачуноводства у јавном сектору у Републици Србији
 • Финансијско извештавање у (не)складу са МРС ЈС на готовинској основи
 • Финансијско извештавање на готовинској основи рачуноводства према смерницама МРС ЈС
 • Обавеза наплате прихода и плаћања на готовинској основи и изузеци од обавезе

петак 2. јун 2023. године (од 10 – 14 часова)

 • Пример напомена уз финансијске извештаје састављене у складу са МРС за ЈС на готовинској основи
 • Електронско фактурисање у јавном сектору (искуства, позитивна решења и проблеми)
 • Јавне набавке, актуелности и пракса
 • Стицање звања Овлашћени рачуновођа јавног сектора

субота 3. јун 2023. године (од 10 часова)

 • Одговори на питања

ПРЕДАВАЧИ И УЧЕСНИЦИ

 • Саша Стевановић, Министарство финансија – државни секретар
 • Марко Гверо, Управа за трезор – директор
 • Проф. др Јелена Пољашевић, СРРРС, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Проф. др Златко Стефановић, Правни факултет Универзитета Унион
 • Бранимир Благојевић, оснивач адвокатске канцеларије, специјализоване за област јавних набавки и члан радне
  групе за израду Нацрта новог Закона
 • Војкан Станковић, експерт за електронско пословање
 • др Рада Стојановић, СРРС – заменик уредника приручника „Рачуноводствена пракса“, виши саветник за едукацију
 • др Зоран Шкобић, СРРС – руководилац сектора за едукацију и усавршавање и уредник издања за едукацију
 • Зоран Килибарда, СРРС – виши саветник за едукацију и усавршавање у јавном сектору

ЛИТЕРАТУРА:

 • Међународни рачуноводствени стандард за јавни сектор према готовинској основи рачуноводства - званичан превод на српски језик у издању Савеза рачуновођа и ревизора Србије, пуноправног члана Међународне федерације рачуновођа (IFAC);
 • публикација – теме које ће бити презентоване на 51. Симпозијуму.
За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство симпозијуму евидентира се са 12 поена по Правилнику о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа и Међународном стандарду континуиране едукације (IES 7).

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА

Материјал за симпозијум за претплатнике приручника Рачуноводствена пракса и чланове:

- Савеза РР Србије,
- Института сертификованих рачуновођа Црне Горе и
- Савеза РР Републике Српске плаћају само материјал

16.900
за 4 и више ученика
12.675

Пријава учешћа за Симпозијум

За остале заинтересоване котизација и материјал 23.900
за 4 и више ученика
17.925

Више информација можете добити на тел: 011 / 3344 405, 3237 139, факс: 3231 220