Пријаву за учешће и смештај са поруџбеницом
Пријаву за учешће и смештај са поруџбеницом за иностранство


XLIV СИМПОЗИЈУМ

23-25. мај 2013. године

Рачуноводствено регулаторно окружење: подстицај или ограничење привредног раста

ТЕМЕ ПО ДАНИМА

Први дан (23. мај 2013) почетак у 10:00
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У СРБИЈИ

1. др Благоје НОВИЋЕВИЋ: Финансијско извештавање и привредни раст
2. др Слободан МАЛИНИЋ: Интегрисано извештавање предузећа - теоријске основе, регулатива и квалитет
3. др Жељко ШЕВИЋ, мр Зоран ШКОБИЋ: Саморегулација и јавни надзор у функцији квалитета рачуноводствене професије
4. мр Снежана МИТРОВИЋ: Институционални регулаторни оквир као услов квалитета финансијског извештавања у Србији
5. др Ката ШКАРИЋ ЈОВАНОВИЋ: Основаност примене Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња предузећа
6. мр Владан МАРТИЋ: XBRL као претпоставка унапређења квалитета финансијског извештавања

Други дан (24. мај 2013) почетак у 9:00
ФИНАНСИЈСКА ОДРЖИВОСТ ЈАВНОГ СЕКТОРА: ТРАНСПАРЕНТНОСТ ИЗВЕШТАВАЊА И МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ

1. др Дејан МАЛИНИЋ: Финансијска (не)моћ јавних предузећа
2. мр Даница ЈОВИЋ: Утицај рачуноводствене основе на квалитет финансијског извештавања у јавном сектору
3. мр Рада СТОЈАНОВИЋ: Међународни стандарди за јавни сектор у функцији квалитета финансијског извештавања
4. др Зоран МИНОВСКИ: Мерење перформанси јавног сектора
5. др Душко ШЊЕГОТА: Екстерна ревизија као детерминанта квалитета финансијског извештавања у јавном сектору
6. Ленче ПАПАЗОВСКА: Управљање ризицима лизинг компанија

Трећи дан (25. мај 2013) почетак у 9:00
РАЧУНОВОДСТВЕНА ПОДРШКА УПРАВЉАЊУ РИЗИЦИМА ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Милан ГЛИШИЋ, мастер екон.: Мерење перформанси инвестиционих и пензијских фондова у функцији управљања ризицима
2. мр Снежана МИЛЕТИЋ: Инвестициони фондови за улагања у некретнине (REIT): специфичности финансијског извештавања
3. др Татјана СТЕВАНОВИЋ: Систем мера перформанси као основ стратегијске и оперативне контроле осигуравајућих компанија
4. др Биљана ЈОВКОВИЋ: Систем интерне контроле као подршка управљању у осигурању
5. мр Синиша РАДИЋ: Улога рачуноводствених информација у управљању ризиком ликвидности банака
6. Драгана ДРАГАНАЦ, мастер екон.: Управљање кредитним и валутним ризицима банака