XL СИМПОЗИЈУМ

27 – 30. мај 2009. на Златибору

40 ГОДИНА РАЧУНОВОДСТВА И ПОСЛОВНИХ ФИНАНСИЈА – ДОМЕТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Симпозијумски одбор је за тај јубиларни и угледни научни скуп посленика рачуноводствене професије утврдио главну тему, теме по данима и одабрао ауторе за поједине теме koje ће бити презентоване према програму, како следи:

Први дан (27. маја 2009.) Почетак у 17,00 сати

Свечани део посвећен обележавању 40 годишњег јубилеја одржавања симпозијума (државна химна, поздравна реч до­ма­ћина и гостију, културно уметнички програм, пригодни реферати доајена проф. др Марка Петровића, учесника I Сим­по­зијума и проф. др Слободана Малинића, председника Симпозијумског одбора, додела признања, коктел, заједничка вечера)

Други дан (28. маја 2009.) Почетак у 10,00 сати
Екстерно финансијско извештавање и ревизија

1. др. Дејан Малинић: Cash-flow као инструмент откривања пословно финансијских ризика
2. др Жељко Шевић: Професија и регулација - случај рачуноводсвене професије
3. др Љубица Гајић: Рачуноводствене политике као претпоставка квалитета финансијских извештаја
4. мр Даница Јовић: Савремена достигнућа и трендови у финансијском извештавању ентитета јавног сектора
5. др Милорад Стојилковић, др Љиљана Бонић: Ревизија и квалитет финансијског извештавања
(домети и перспективе развоја)
6. др Љиљана Дмитровић Шапоња, Радослав Сретеновић: Државна ревизија у Србији - стање и очекивања
7. др Мирко Андрић: Основна обележја извештаја независних ревизора у Србији

Округли сто: Хармонизација и стандардизација финансијског извештавања - досадашња искуства.
Учесници из Енглеске, Украјине Словеније, представници из Србије
Почетак у 16,00 часова

Трећи дан (29. маја 2009.) Почетак у 9,00 сати
Рачуноводство и пословни менаџмент

1. др Благоје Новићевић: Конвергенција информационих захтева рачуноводства и оперативног менаџмента
2. др Владе Милићевић: Нове перспективе управљачког рачуноводства
3. др Ђоко Малешевић, др Мирослав Чавлин: Изазови и перспективе увођења контролинга у нашим корпорацијама
4. др Ана Лалевић Филиповић: Значај информација управљачког рачуноводства за потребе пословног одлучивања
5. др Војислав Секерез: Изазови обрачуна трошкова у условима lean производног окружења
6. Рада Стојановић: Информациони домети извештаја о пословању сегмената
7. др Дејан Јакшић: Положај и улога ревизијског комитета у корпоративном управљању
8. др Радмила Јаблан Стефановић: Рачуноводство трошкова као информацина основа управљања предузећем

Четврти дан (30. маја 2009.) Почетак у 9,00 сати
Финансијска тржишта, институције и инструменти

1. др Милорад Иванишевић: Реалне опције
2. др Ката Шкарић Јовановић: Финансијска криза - повод за преиспитивање фер вредности
3. др Горанка Кнежевић: Изазови вредновања финансијских инструмената у условима финансијске кризе
4. др Драган Микеревић: Кредити као извор финансирања у условима глобалне финансијске кризе
5. др Ненад Вуњак: Институционални инвеститори у функцији развоја финансијских тржишта
6. др Наташа Спахић: Интерна ревизија у функцији подизања ефикасности корпоративног управљања у Србији