37 Симпозијум

Међународна професионална (рачуноводствена) регулатива
као основа квалитета финансијског извештавања


25-27 мај 2006., Златибор

ПРОГРАМ РАДА

Први дан
(Четвртак, 25. мај 2006) u 10:00 h

Уводни реферат
Милко Штимац: Јавност пословања као фундаментални принцип рада на финансијском тржишту

Рачуноводствено извештавање у функцији развоја финансијских тржишта

1. др Благоје Новићевић: Кључни принципи професионалне етике за финансијско извештавање
2. др Дејан Малинић: Финансијско извештавање предуслов активности финансијског тржишта,
3. др Милорад Иванишевић: Међузависност приноса и ризика на улагања у хартије од вредности
4. др Драган Микеревић: Информације о бонитету предузећа у функцији ефикасности финансијског тржишта
5. др Ненад Вуњак - др Љубомир Ковачевић: Извештавање финансијских посредника у функцији заштите инвеститора на берзи
6. др Ксенија Денчић Михајлов: Анализа финансијског извештавања у функцији тржишта корпоративне контроле,

Други дан
(петак, 26. мај 2006) u 9:00 h

Међународна професионална регулатива и квалитет финансијског извештавања

1. др Слободан Малинић: Међународна образовна регулатива за професионалне рачуновође
2. др Ката Шкарић Јовановић: Финансијско извештавање као инструмент пословне политике предузећа
3. др Зоран Тодоровић: Финансијски извештаји као инструмент пословног комуницирања
4. Рада Стојановић: Информациони домети консолидованих финансијских извештаја
5. мр Горанка Кнежевић: Извештавање о финансијским дериватима у функцији унапређења квалитета рачуноводствених информација
6. мр Даница Јовић: Јавни надзор над рачуноводственом професијом
7. Стеван Миловановић: Финансијски скандали у контексту законске регулативе финансијског извештавања

Трећи дан
(субота, 27. мај 2006) u 9:00 h

Међународна професионална регулатива проблеми и перспективе у Србији

1. мр Перо Шкобић: Рачуноводствена регулатива у Србији стање и очекивања
2. мр Јован Чанак: Професионална и законска регулатива буџетског рачуноводства у Србији
3. др Новак Кондић: Ревизија финансијских извештаја у функцији финансијског сектора
4. др Мирко Андрић - др Дејан Јакшић: Регулаторни оквир државне ревизије - претпоставке, проблеми и перспективе
5. мр Савка Вучковић: Међународна и национална регулатива финансијског извештавања и ревизије у банкама
6. др Полић Станислав: Финансијско извештавање на тржишту хартија од вредности према стандарду XBRL