XXXIX СИМПОЗИЈУМ

Савез рачуновођа и ревизора Србије организује 39. симпозијум на Златибору, у периоду од 29-31. маја 2008 године.

Улога и задаци финансијског извештавања у процесу придруживања Европској унији

 

Теме по данима:

  Први дан -  Рачуноводствено извештавање као основ међународног пословно – финансијског комуницирања

Уводни реферати
1. Richard Martin: МСФИ за мала и средња предузећа
2. др Жељко Шевић: Финансијско извештавање у Србији на путу придруживања Европској унији

  Други дан - Квалитет и ревизија финансијских извештаја

  Трећи дан - Финансијско извештавање и финансијска тржишта

Котизација за симпозијум износи 20.000 дин. по учеснику (Сваки учесник добија зборник радова).
Чланови-претплатници сталних издања плаћају само материјал (12.600 дин.)

Уплата се врши унапред на рачун Савеза РР Србије: 170-30005006000-83 UniCredit Bank, 145-4955-48 Laiki Bank а.д, 240-0540212101250-35 Findomestic Bank, 355-1007841-95 Војвођанска банка Нови Сад, филијала Београд и 180-0189210102000-74 Alpha Bank а.д. Београд (позив на бр. 39-ПИБ (или ЈМБГ), назнака "39. Симпозијум”).