46. СИМПОЗИЈУМ

Актуелни проблеми и перспективе
рачуноводства и финансија

28-30. мај 2015.

Пријава учешћа и предрачун

ТЕМЕ ПО ДАНИМА

Први дан (четвртак, 28. мај 2015. у 10:00)
РАЧУНОВОДСТВО И РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА - УЗРОЦИ УСПОНА И ПАДА

1. др Благоје НОВИЋЕВИЋ: Узроци и последице неквалитетног финансијског извештавања у Републици Србији
2. др Дејан МАЛИНИЋ: Критички осврт на садржину и структуру званичних финансијских извештаја
3. др Жељко ШЕВИЋ: Рачуноводствене професије у модерном пословном окружењу: Изазови несигурне будућности
4. мр Рада СТОЈАНОВИЋ: Значај етичког расуђивања у процесу примене фер вредности
5. мр Ленче ПАПАЗОВСКА: Ризици нестабилности рачуноводствене регулативе
6. мр Даница ЈОВИЋ: Стандардизација финансијског извештавања ентитета под директном државном контролом

Други дан (петак, 29. мај 2015. у 9:00)
РАЧУНОВОДСТВО И УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОСТИМА ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА

1. др Слободан МАЛИНИЋ: Рачуноводствно нефинансијско извештавањење - одговор на изазове савременог менаџмента предузећа
2. др Владан ПАВЛОВИЋ: Актуелна питања мерења и управљања перформансама пословних система
3. др Наталија БОРОВИЋ: Програмско буџетирање и систем мера перформанси јавног сектора у Србији
4. Зоран КИЛИБАРДА: Недоследност у процесу финансијског извештавања корисника јавних средстава у Републици Србији
5. др Зоран ТОДОРОВИЋ: Управљање пословним ризицима предузећа
6. др Јован ВУКАШИНОВИЋ: Информациона подршка у одређивању трансферних цена

Трећи дан (субота, 30. мај 2015. у 9:00)
УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА У ФИНАНСИЈСКОМ И РЕАЛНОМ СЕКТОРУ

1. др Радмило ТОДОСИЈЕВИЋ: Ризик и очекивани повраћај
2. др Горанка КНЕЖЕВИЋ: Дериватни финансијски инструменти у функцији управљања ризицима
3. др Душко ШЊЕГОТА: Улога врховних ревизорских институција у повећању ефикасности и ефективности система управљања јавним средствима
4. др Биљана ЈОВКОВИЋ: Оцена стабилности и перспективе сектора осигурања у Републици Србији
5. Момчило МИЛОШЕВИЋ, мастер екон.: Вредновање имовине електорпривредних предузећа