САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

XXXVIII СИМПОЗИЈУМ

Изазови пословно финансијског извештавања у функцији менаџмента предузећа и банака

Овде можете преуети рекламни летак за 38. симпозијум са поруџбеницом и свим додатним подацима у пдф формату

Савез рачуновођа и ревизора организ ује XXXVIII симпозијум на Златибору, у периоду од 24. до 26. маја 2007 . године.
Симпозијумски одбор је за тај угледни научни скуп посленика рачуноводствене професије, утврдио глобалну тему , теме по данима и одабрао ауторе за поједине теме како следи:

Први дан (24. маја 2007)

Актуелна питања интерног извештавања предузећа и банака

Други дан (25. маја 2007)

Финансијски извештаји као информациона по д ршка пословном одлучивању

Трећи дан (26. маја 2007)

Одговорност рачуноводствене професије за квалитет финансијског извештавања