Савез РР Србије
у мисији унапређења система финансијског извештавања
и развоја рачуноводствене професије

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОНОШЕЊЕ
НОВОГ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ - ПРЕДЛОГ САВЕЗА РР СРБИЈЕ
  ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОДЛАГАЊЕ ПРИМЕНЕ
ЛОШИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПРОПИСА ДОНЕТИХ 2013/2014. ГОДИНЕ
ДО ДОНОШЕЊА НОВИХ, УСКЛАЂЕНИХ СА ЕУ И РАЗВИЈЕНИМ ЗЕМЉАМА СВЕТА
27.02.2019. Допис Министру финансија
30.10.2018. Допис државном секретару Минстарства финансија
30.10.2018. Допис помоћнику министра финансија
5.9.2017. Допис Председнику Владе Републике Србије
1.6.2019. Закључци са 50. Симпозијума Савеза РР Србије
26.5.2018. Закључци са 49. Симпозијума Савеза РР Србије
27.5.2017. Закључци са 48. Симпозијума Савеза РР Србије
8.6.2016. Закључци са 47. Симпозијума Савеза РР Србије и Иницијатива за унапређење система финансијског извештавања
5.4.2016. Закључци са округлог стола одржаног 30.03.2016. у организацији Савеза РР Србије
2.2.2016. Реаговање поводом „Студије USAID-а о уштедама административних трошкова од 15% захваљујући реформама“ Министарства финансија
25.12.2015. Закључци са округлог стола одржаног 22.12.2015. у организацији Савеза рачуновођа и ревизора Србије
3.12.2015. Саопштење са конференције за новинаре одржане 02.12.2015. у организацији Удружења послодаваца Србије, Савеза РР Србије и Удружења пружалаца рачуноводствених услуга Prijava
3.8.2015. Закључци са радног састанка од 10.7.2015, одржан на захтев струковних удружења, у организацији Савеза РР Србије - "Актуелни проблеми финансијског извештавања у Србији" Prijava
15.6.2015. Закључци са 46. Симпозијума Савеза РР Србије Prijava
24.2.2015. Коментари на саопштење Министарства финансија под насловом "Закон о рачуноводству у најбољем интересу предузећа и грађана Prijava
24.2.2015. Закључци са панел дискусије на тему "Нови рачуноводствени прописи и последице њигове примене по извештајне ентитете - обвезнике примене, посебно привредних друштава и предузетника регистрованих за рачуноводствене услуге" одржане 20.2.2015. Prijava
20.2.2015. Саопштење са састанка одржаног 20.2.2015. поводом лоше законске и подзаконске регулативе везано за састављање финансијских извештаја Prijava
19.12.2014. Ставови поводом лоших рачуноводствених прописа који намећу привреди и другим ентитетима више стотина милиона евра непотребних трошкова
23.10.2014. Ставови учесника „округлог стола“ одржаног, у Београду 07.10.2014. године, поводом лоших нормативних решења садржаних у Закону о рачуноводству  Prijava
13.6.2014. Активности Савеза усмерене ка отклањању последица изазваних лошим решењима у новодонетој рачуноводственој регулативи  Prijava
3.6.2014. Иницијатива за укидање актуелног Закона о рачуноводству и подзаконских аката и доношење новог закона
10.2.2014. Интервју др Перо Шкобић - Европски стандарди на балкански начин (Објаљену у Политици, 9.2.2014.)
20.1.2014. Саопштење о последицама објављених подзаконских аката Закона о рачуноводству
26.12.2013. Материјал са конференције за новинаре одржане поводом предлога подзаконских аката везаних за Закон о рачуноводству и ревизији
17.12.2013. Писмо министру Лазару Крстићу, од 6.12.2013. 
27.6.2013. Предлог за повлачење Закона о рачуноводству и Закона о ревизији из процедуре за усвајање
11.4.2013. Глас рачуновођа бр. 21 - Активности Савеза РР Србије поводом Нацрта закона о рачуноводству и Нацрта закона о ревизији
3.4.2013. Иницијатива за унапређење система финансијског извештавања Савеза РР Србије и Удружења пружалаца рачуноводствених услуга
3.4.2013.  Допис министарству финансија и привреде везан за нацрт Закона о рачуноводству и Закона о ревизији
3.4.2013. Саопштење Уније послодаваца, Удружења пружалаца рачуноводствених услуга и Савеза РР Србије у вези нацрта Закона о рачуноводству и Закона о ревизији
25.10.2012. Закључци Одбора за рачуноводствo - СРРС, а који се односе на Нацрт закона о рачуноводств и Нацрт закона о ревизији, објављени на сајту Министарства финансија и привреде, дана 17.10.2012. године