Реаговање поводом „Студије USAID-а о уштедама административних трошкова од 15% захваљујући реформама Министарства финансија

Резултати „креативног истраживања“ USAID-a саопштени 26.01.2016. године (која су пренела и нека средства информисања) експресно су објављени на сајту Министарства финансија и „Привредног саветника“ д.о.о. Имајући у виду да су управо чиновници Министарства финансија и њихови „саветници“ креатори лоших и скупих рачуноводствених прописа донетих и мењаних 2013/2014 године, који су наметнули привреди и другим обвезницима огромне трошкове, посебно рачуновођама и рачуноводственим фирмама, и који значајно учествују у великим губицима привреде у 2014. години (4,5 милијарди еура односно кумулирано 27 милијарди еура) покушај оправдања „криваца“ је очигледан.

Не улазећи у то ко су наручиоци овог истраживања нити у крајње дискутабилну репрезентативност истраживања, очигледно да је његова сврха покушај манипулације и прикривања евидентних последица лоших и скупих рачуноводствених прописа.
Имајући у виду да су новодонети прописи увели различите основе извештавања  наметнули непотребно вођење вишеструко обимнијих евиденција, различите контне оквире и предимензиониране билансне шеме, које су условиле набавку нових и измене постојећих софтвера и рачунара, нове обуке кадрова обвезника, Пореске управе и АПР и друго, било каква констатација да су смањени трошкови привреде је апсолутно неуверљива.

Додатно а управо као последица лоших рачуноводствених прописа предаја финансијских извештаја за 2014 годину је, по први пут од далеке 1948. године, одложена (по последњем саопштењу АПР чак до 31.12.2015. године), статистички билтен пословања привреде у 2014 години је објављен пуних десет месеци након завршетка пословне године а чињеница да преко 20% правних лица није уопште поднело финансијске извештаје за 2014. годину (а неколико хиљада није обрађено) је поражавајућа.

Услуге ревизије и кредибилитет ревизорских фирми нећемо коментарисати.

Анализа последица лоших рачуновдоствених прописа је јавно доступно на линку http://www.srrs.rs/hitno/okrugli_sto.pdf као и детаљно истраживање повећања трошкова, различитих накнада и скупе неажурности. Нажалост, изгледа да једино „Привредни саветник“ налази неку повољну рачуницу у оваквом неуређеном систему финансисјког извештавања што можда и не треба да изненађује имајући у виду њихов кредибилит (погледати званични извештај Савета за борбу против корупције http://www.antikorupcija-savet.gov.rs/izvestaji/cid1028-2548/izvestaj-o-zloupotrebama-u-primarnoj-privatizaciji-na-primeru-privrednog-savetnika-doo).

Савез РР Србије
Служба за информисање