ИНИЦИЈАТИВА
ЗА ДОНОШЕЊЕ НОВОГ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ

Лоша законска решења која садржи новодонети Закон о рачуноводству представљају плодно тло за даље урушавање финансијског извештавања у Републици Србији као и положаја ентитета за пружање рачуноводствених услуга. Последица таквог стања је та да скоро нико нема поверења у финансијске извештаје, а пружаоцима рачуноводствених услуга егзистенција је потпуно угрожена.

Овакво стање резултат је несхватања значаја суштинског надзора и контроле, стручности и етичности професионалних рачуновођа креатора финансијског извештавања као кључних предуслова квалитета финансијског извештавања.
У оваквим условима финансијски из­вештаји имају само формални значај, да се предају АПР-у, а у суштини су, врло често, састављени без ваљане рачуноводствене основе, од лица без одговорности и професионално-стручног кредибилитета. Све ово није уређено актуелним законом, а има несагледиве последице по укупан финансијски и привредни систем Србије.

Стога, Савез рачуновођа и ревизора Србије је покренуо иницијативу за промену сада важећег Закона о рачуноводству (који је иначе донет на основу Четврте и Седме директиве ЕУ а које су стављене ван снаге 26. јуна 2013. године Директивом 2013/34ЕУ) доношењем новог, квалитетног и савременог закона, заснованог на европским вредностима, усаглашеног са Директивом 2013/34ЕУ и савременим глобалним достигнућима, уз уважававање наших специфичности, са циљем успостављања реалних претпоставки за значајно повећање квалитета финансијског извештавања јавног и приватног сектора.

Текст Закона о рачуноводству (може се преузети овде ) који предлаже Савез рачуновођа и ревизора Србије подржан је од стране високообразовних установа економског усмерења и других релевантних институција заинтересованих за уређење система финасијског извештавања, а резултат је веома интезивне расправе у оквири заинтересоване струче рачуноводствене јавности.

Ваше сугестије, конструктивне предлоге и подршку можете доставити путем е-маила info@srrs.rs.