Поштовани чланови и остали поштоваоци рачуноводствене професије,

На овој страници објављени су ЗАКЉУЧЦИ СА 47. СИМПОЗИЈУМА Савеза рачуновођа и ревизора Србије, које можете преузети на српском или на енглеском (47th Syposium Conclusions), као и ИНИЦИЈАТИВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА, коју можете преузети овде.

Закључци су достављени председнику Владе Републике Србије (можете их преузети овде), Министарству финансија, Министарству привреде, Пореској управи, Народној банци Србије, Државној ревизорској институцији, Агенцији за привредне регистре, Привредној комори Србије, Привредној комори Београда, Привредној комори Војводине, Унији Послодаваца, eкономским факултетима, Националној комисији за рачуноводство, Одбору за јавни надзор над обављању ревизије и другим организацијама и појединцима ради упознавања са проблемима у рачуноводству и финансијском извештавању и препорукама и предлозима за унапређење система финансијског извештавања од стране рачуноводствене професије и њене асоцијације.

Ваше коментаре можете доставити Савезу на начин који вам највише одговара (mail: info@srrs.rs; писмено поштом на адресу: ул. Његошева 19, Београд).

Служба информисања