Закључци са округлог стола одржаног 30.03.2016.

Дана 30.03.2016. године у организацији Савеза рачуновођа и ревизора Србије, на захтев многих грађанских и пословних удружења, одржан је округли сто на коме се водила расправа по следећим темама:

  1. Анализа Закључака са округлог стола, од 22. децембра 2015. године.
  2. Улога рачуноводства и рачуноводствене професије у сузбијању сиве економије.
  3. Разно и договор о наредним активностима.

На скупу су били присутни поред представника Савеза РР Србије (Одбора за рачуноводство, Симпозијумског одбора и Етичког одбора) и представници Уније послодаваца Србије, Асоцијације малих и средњих предузећа и предузетника Србије, Удружења пружалаца рачуноводствених услуга, Удружења власника рачуноводствених агенција УВРА Нови Сад, Секције ревизора, Секције интерних ревизора, Секције рачуновођа – форензичара, Секције професионалних рачуновођа у јавном сектору, Коморе овлашћених ревизора, Удружења пореских саветника Србије, Мреже за пословну подршку, Удружење пројектаната и произвођача рачуноводствених софтвера, Грађанске иницијативе, Фондације за отворено друштво, Удружења научних и стручних преводилаца Србије, Привредне коморе Београда, више привредних друштава и предузетника за пружање рачуново-дствених и ревизорских услуга. Позиву су се одазвали и представници Министарства привреде, Пореске управе, Управе за спречавање прања новца и финансирања тероризма и Националне алијансе за локални економски развој – НАЛЕД.

Након уводних излагања и исцрпних дискусија усвојени су Закључци који се могу преузети овде clip_image001.

Закључци су достављени: Председнику Владе Републике Србије, Министру финансија, Министру привреде, Управи за спречавање прања новца и финансирања тероризма, као и свим учесницима овог скупа.