Закључци са округлог стола одржаног 22.12.2015.

Дана  22.12.2015. године у организацији Савеза рачуновођа и ревизора Србије одржан је округли сто на којем се водила јавна расправа о актуелним проблемима изазваним лошим законским прописима и потреби измене истих, односно:

  1. Анализа (не)усклађености Нацрта закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма са Директивом ЕУ 2015/849.
  2. Финансијско извештавање у светлу актуелне рачуноводствене регулативе
  3. Порески прописи у светлу најновијих измена

На скупу су били присутни поред представника Савеза РР Србије и представници Уније послодаваца Србије, Удружења власника рачуноводствених агенција УВРА Нови Сад, Асоцијације малих и средњих предузећа и предузетника Србије, Удружења пружалаца рачуноводствених услуга, Секције ревизора, Асоцијације интерних ревизора, Секције рачуновођа – форензичара, Удружења пореских саветника Србије, Мреже за пословну подршку, Синдиката судских вештака, Групације рачуноводствених агенција Привредне коморе Србије Привредне коморе Београда, Удружење пројектаната и произвођача рачуноводствених софтвера, више привредних друштава за пружање рачуноводствених и ревизорских услуга.

Позиву су се одазвали и представници Министарства финансија – Сектор за финансијски систем, Министарства привреде и Управе за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Након уводних излагања - презентација и исцрпних дискусија усвојени су Закључци заједно са предлозима конкретних и хито потребних измена прописа, који се могу преузети овде .

Закључци су достављени: Председнику Владе Републике Србије, Министру финансија, Министру привреде, Гувернеру НБС, Управи за спречавање прања новца и финансирања тероризма, Минстарству финансија – Сектору за финансисјки систем и Сектору за фискални систем, Унији послодаваца Србије, Савезу самосталних синдиката Србије, Уједињеном гранском синдикату “Независност”, као и свим учесницима овог скупа.