Остали семинари и курсеви

Интерна ревизија у савременим технолошким условима (20, 21. и 27. април 2017.)


Семинар УНАПРЕЂЕНО ИЗВЕШТАВАЊЕ РЕВИЗОРА у организацијие СРРС и ICAEW (7. април 2017.)

Спречавање криминалних радњи - професионални приступ (4.3.2016.)
Детаљнији програм са пријавом учешћа
Детаљнији програм са пријавом учешћа за учеснике из иностранства

Примена контног оквира за привредна друштва задруге и предузетнике (20. јун 2014) Prijava

Контрола квалитета рачуноводствено-ревизорских услуга (25. октобар 2013) Prijava
Детаљнији програм са пријавом учешћа за учеснике из иностранства Prijava

Међународни стандард финансијског извештавања – за мале и средње ентитете (31. мај 2013) Prijava

Примена компјутера у спречавању и откривању криминалних радњи (15. новембар 2012) Prijava
Пријава учешћа за учеснике из иностранства Prijava

Практична примена CAATT алата за ефикасан рад контроле и ревизије (25 и 26 април 2012) Prijava

Међународни стандард финансијског извештавања (28. март 2012.)
Пријава учешћа за иностранство Prijava

Интернa ревизијa - планирање ревизије на бази ризика (29. новембар 2011.)

Специјализовани курс Форензичка ревизија криминалних радњи (18-19. новембар. 2011.)

Професионално-стручни семинар на тему ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА - Аутоматизацијом до ефикасности (28. април 2011.)

Професионално-стручни семинар на тему РЕВИЗИЈА КРИМИНАЛНЕ РАДЊЕ И ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО (19. новембар 2010.)

Специјализовани курс ИТ РЕВИЗИЈА (7-9. октобар 2010.)

Извештаји интерне ревизије - процес извештавања (23. април 2010.)

Међународни стандард финансијског извештавања – за мале и средње ентитете (19. октобар 2009.)

Професионално-стручни семинар на тему Управљање ризиком пословања (21. мај 2009.)

Професионално-стручни семинар на тему ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ПРОЦЕНЕ И ВРЕДНОВАЊА (8. мај 2009.)

Професионално-стручни семинар на тему ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ (30. октобар 2008.)

Први специјализовани семинар на тему РЕВИЗИЈА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (22. фебруар 2008.)

Професионално-стручни семинар на тему Интерна ревизија (22. јун 2007.)