Асоцијација интерних ревизора Србије и Савез рачуновођа и ревизора Србије организују професионално-стручни семинар на тему:

Извештаји интерне ревизије - процес извештавања

Семинар се одржава у петак 23. априла 2010.
у Сава Центру, Милентија Поповића 9, Београд са почетком у 10 часова.

SoX

Програм семинара

 • Извештавање интерне ревизије
  • Процес извештавања
  • Правила и алати
  • Форма и садржај извештаја интерне ревизије
 • Интерна ревизија ИТ
 • Идентитет и управљање приступом ИТ ревизије
 • Планирање ИТ ревизије
  • развој плана ревизије
  • разумевање пословања
  • годишњи план ИТ ревизије
  • процена ризика
  • фреквенција ревизије

Материјал за семинар

Извештаји интерне ревизије приручник за процес извештавања (званични превод)

Услови учешћа

1.  Чланови Асоцијације интерних ревизора Србије и професионални чланови Савеза РР Србије плаћају само материјал 10.000 дин.
2. За остале заинтересоване котизација са материјалом износи 20.000 дин.

Услови учешћа за иностранстово

1. Чланови Института сертификованих рачуновођа Црне Горе и професионални чланови Савеза РР Републике Српске плаћају само материјал 100 €.

2. За остале заинтересоване котизација са материјалом износи 200 €

Пријава учешћа са предрачуном

Пријава учешћа са предрачуном за иностранство Prijava

Учешће у раду Семинара за учеснике под редним бројем 1 евидентира се са 6 поена континуиране едукације по члану 7. Правилника о континуираној едукацији. Сви учесници добијају потврду о учешћу на семинару.

За све додатне информације можете се обратити на тел: +381 11 33 43 140, 33 44 404