SAAA & ICAEW

Савез рачуновођа и ревизора Србије и
Институт овлашћених рачуновођа Енглеске и Велса (ICAEW)
организују семинар

УНАПРЕЂЕНО ИЗВЕШТАВАЊЕ РЕВИЗОРА

7. април 2017, Сава Центар, сала Анекс Б са почетком у 10:00

Након финансијске кризе, инвеститори, банке и други корисници финансијских извештаја су захтевали да Извештај ревизора буде транспарентнији и садржи више информација о пословним субјектима чија се ревизија врши.

Стога су Међународна федерација рачуновођа (IFAC) и Одбор за међународне стандарде ревизије и уверавања (IAASB) покренули пројекат “Унапређеног извештавања ревизора” као критичног елемента вредности ревизије и предуслова за суштинску релевантност ревизије финансијских извештаја.

Као резултат овог пројекта објављени су нови и измењени Међународни стандарди ревизије који се примењују за ревизије финансијских извештаја за периоде који се завршавају 15. децембра 2016. или касније.

Детаљан програм са пријавом учешћа за семинар

“IAASB је изменом стандарда ревизије одговорио на захтеве, да је у јавном интересу да ревизор обезбеди већу транспарентност у вези са ревизијом коју спроводи. Повећање комуникативне вредности Извештаја ревизора је од кључног значаја за очување вредности ревизије финансијских извештаја."

Дан Монтгомери, председник IAASB пројекта “Унапређеног извештавања ревизора”

ПРOГРАМ СЕМИНАРА
Семинар почиње у 10:00

 1. Зашто је уведено Унапређено извештавање ревизора
 2. Обим примене – искуства из Велике Британије
 3. Захтеви нових стандарда
 4. Практично објашњење измена/побољшања (кључна ревизијска питања, партнер ангажовања, промене формата извештаја, материјално значајне неизвесности, сталност пословања и остало)
 5. Студија случаја - нови ревизорски извештај
 6. Измена ревизорског мишљења
 7. Наглашавање значајних питања
 8. Студија случаја различитих мишљења
 9. Ризици
 10. Утицај на контролу квалитета
 11. Будући развој, могућности и очекивања
 12. Питања и одговори

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕМИНАР

Међународни стандари и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уверавања и сродних услуга (издање 2016-2017)
комплет од 3 књиге, 1.675 страна

Комплет садржи нове, ревидиране и измењене стандарде:

 • ISA 260 (ревидиран) Комуникација са лицима овлашћеним за управљање
 • ISA 570 (ревидиран) Начело сталности
 • ISA 700 (ревидиран) Формирање мишљења и извештавање о финансијским извештајима
 • ISA 701 Саопштавање кључних ревизијских питања у извештају независног ревизора
 • ISA 705 (ревидиран) Модификације мишљења у извештају независног ревизора
 • ISA 706 (ревидиран) Пасус којим се скреће пажња и пасус у вези са осталим питањима у извештају независног ревизора
 • ISA 720 (ревидиран) Одговорности ревизора у вези са осталим информацијама
 • ISA 800 Специјална разматрања – ревизије финансијских извештаја припремљених у складу са оквирима специјалне намене
 • ISA 805 Специјална разматрања – ревизије појединачних финансијских извештаја и посебних елемената, рачуна или ставки финансијског извештаја
 • ISA 810 Ангажовања на извештавању о сажетим финансијским извештајима
 • ISA 200 Општи циљеви независног ревизора и спровођење ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије
 • ISA 210 Договарање услова ревизијског ангажовања
 • ISA 240 Одговорност ревизора за разматрање криминалних радњи у ревизији финансијских извештаја
 • ISA 300 Планирање ревизије финансијских извештаја
 • ISA 315 (ревидиран) Идентификовање и процена ризика материјално погрешних исказа путем разумевања ентитета и његовог окружења
 • ISA 320 Материјалност у планирању и спровођењу ревизије
 • ISA 330 Ревизорски одговор на процењене ризике
 • ISA 450 Процена погрешних исказа идентификованих током ревизије
 • ISA 700 Формирање мишљења и извештавање о финансијским извештајима
 • ISAE 3000 (ревидиран) Ангажовања на основу којих се пружа уверавање која не спадају у ревизију или преглед историјских финансијских информација
 • Међународни оквир за ангажовања на основу којeg се пружа уверавање

РЕЧ ПРЕДАВАЧА

Унапређено извештавање ревизора се у Великој Британији примењује од септембра 2013. године те је сада већ стандардна пракса. Раније усвајање унапређеног извештавања ревизора у Великој Британији је утицало на доношење релевантних Међународних стандарда ревизије – идентични кључни захтеви и велики утицај на доношење ISA 701 Саопштавање кључних ревизијских питања у извештају независног ревизора

Хенри Ирвинг, Председник Комитета за ревизију и уверавање, Институт овлашћених рачуновођа Енглеске и Велса (ICAEW)

За све додатне информације можете нас контактирати на: 3344-589, 3344-404,
Попуњену пријаву и потврду о уплати можете послати на e-mail: seminar@srrs.rs или на факс: 011 / 3231 220 do 5.04.2017.