Асоцијација интерних ревизора Србије и Савез рачуновођа и ревизора Србије организују професионално-стручни семинар на тему:

ИНТЕРНA РЕВИЗИЈA - ПЛАНИРАЊЕ РЕВИЗИЈЕ НА БАЗИ РИЗИКА

Семинар се одржава у уторак 29. новембра 2011.
у Сава Центру, Милентија Поповића 9, Београд са почетком у 10 часова.

Програм семинара

  • Сврха планирања интерне ревизије
  • Креирање додатне вредности
  • Примена уверавања за унапређење
    ефикасности интерне ревизије
  • Практични начини прикупљања информација
  • Повећање поузданости интерне ревизије путем планирања

(Обезбеђен симултани превод)

Материјал за семинар

Планирање ревизије на бази ризика K.H. Spencer Pickett (званични превод)

Услови учешћа

1.  Чланови Асоцијације интерних ревизора Србије и професионални чланови Савеза РР Србије плаћају само материјал 10.000 дин.
2. За остале заинтересоване котизација са материјалом износи 20.000 дин.

Услови учешћа за иностранстово

1. Чланови Института сертификованих рачуновођа Црне Горе и професионални чланови Савеза РР Републике Српске плаћају само материјал 100 €.

2. За остале заинтересоване котизација са материјалом износи 200 €

Пријава учешћа са предрачуном

Пријава учешћа са предрачуном за иностранство Prijava

Учешће у раду Семинара за учеснике под редним бројем 1 евидентира се са 6 поена континуиране едукације по члану 7. Правилника о континуираној едукацији. Сви учесници добијају потврду о учешћу на семинару.

За све додатне информације можете се обратити на тел: +381 11 33 43 140, 33 44 404