Савез РР Србије у сарадњи са Одбором за Међународне рачуноводствене стандарде (IASB) и Асоцијацијом овлашћених сертификованих рачуновођа (ACCA) из Велике Британије
организује међународни семинар на тему:

Међународни стандард финансијског извештавања
– за мале и средње ентитете –

Програм: МСФИ за мале и средње ентитете
Модератор: проф. др Благоје Новићевић, председник одбора за рачуноводство

Предавачи

ОБЕЗБЕЂЕН СИМУЛТАНИ ПРЕВОД

Услови учешћа

1. Професионални чланови Савеза РР Србије плаћају котизацију 5.000 динара.
2. За остале заинтересоване котизација износи 15.000 дин.

Пријава учешћа са предрачуном

Професионалне рачуновође, чланови Савеза РР Србије, остварују 6 бодова континуиране едукације у 2009. години, у складу са чланом 7. Правилника о континуираној едукацији

Семинар се одржава 19. октобра 2009. у Сава Центру, Милентија Поповића 9, Београд са почетком у 10:00 (регистрација учесника од 9:00). Сви учесници добијају потврду о учешћу на семинару.

За све додатне информације можете се обратити на тел.: 011 / 33 43 140, 33 44 404