Асоцијација интерних ревизора Србије и Савез рачуновођа и ревизора Србије организују професионално-стручни семинар на тему:

Интерна ревизија - аутоматизацијом до ефикасности

Семинар се одржава у четвртак 28. априла 2011.
у Сава Центру, Милентија Поповића 9, Београд са почетком у 10 часова.

SoX

Програм семинара

 • Ефикасност и ефективност интерне ревизије
  • Квантитативне и квалитативне мере ефикасности и ефективности
  • Процес мерења ефикасности и ефективности интерне ревизије
  • Практични примери
  • Извештавање о резултатима
 • Појам ревизијских алата, технологија (CAATT) и софтвера
  • Нова парадигма ревизије
  • Општи и специјализовани ревизијски софтвер
 • Континуирана ревизија уз помоћ CAATT
  • Фазе коришћења (планирање, извршења, анализе, извештавање)
  • Cost benefit анализа интерне ревизије
 • Могућности CAATT алата
  • Практични примери
 • Приступ подацима и тестирање
  • Приступ и издвајање података
  • Приступ базиран на ризицима
  • Процена интерних контрола
 • Изазови за ревизију – могућности CAATT алата
  • Професионална оспособљеност интерних ревизора
   (знање, вештина, дисциплина)
  • Методологија осигурања квалитета
  • Превентивне, детекционе и корективне контроле CAATT алата

Материјал за семинар

Интерна ревизија - Аутоматизацијом до ефикасности (званични превод)

Услови учешћа

1.  Чланови Асоцијације интерних ревизора Србије и професионални чланови Савеза РР Србије плаћају само материјал 10.000 дин.
2. За остале заинтересоване котизација са материјалом износи 20.000 дин.

Услови учешћа за иностранстово

1. Чланови Института сертификованих рачуновођа Црне Горе и професионални чланови Савеза РР Републике Српске плаћају само материјал 100 €.

2. За остале заинтересоване котизација са материјалом износи 200 €

Пријава учешћа са предрачуном

Пријава учешћа са предрачуном за иностранство Prijava

Учешће у раду Семинара за учеснике под редним бројем 1 евидентира се са 6 поена континуиране едукације по члану 7. Правилника о континуираној едукацији. Сви учесници добијају потврду о учешћу на семинару.

За све додатне информације можете се обратити на тел: +381 11 33 43 140, 33 44 404