11.12.2012. 

Закључци са јавне расправе "РЕФОРМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ", 03.12.2012, Ужице

Јавна расправа на тему "РЕФОРМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ" Републике Србије, одржана је, 03.12.2012. г. у Ужицу,  у организацији Министарства финансија и привреде и СРРС.

Присутни испред Министарства финансија и привреде били су: 

Присутни испред СРРС:

У уводном излагању, представник СРРС, мр Снежана Митровић упознала је присутне  са  предлозима које је СРРС иницирао у претходном периоду  у  циљу покретања Рефoрме Пореске управе. Присутни су упознати и са  закључцима претходне јавне расправе, одржане дана 13.12.2012. у СРРС у Београду, у присуству представника Министарства финансија и привреде и заједничким активностима,  у циљу реализације тих закључака, на основу којих је одражана и јавна расправа у Ужицу. Предложене промене организације Пореске управе, које је покренуло Министарство Финансија и привреде се у целости поклапају са предлозима СРРС још од 2009.године. У том смислу, нагалашено је, са СРРС у целости подржава активности Министарства финансија и привреде и саветника у министарству, господина мр Ивана Симича,  везано за Реформу Пореске управе. Заједничке активности СРРС и Министарства финансија и привреде, огледају се у организацији јавних расправа у више градова Србије, заједничком сагледавању и анализи постојећег стања у пореском систему, предлажући реформу процедура и односа Пореске управе и пореских обвезника, увођењу пореских обвезника у јединствен информациони систем Пореске управе  итд.

Комплетну вест можете погледати овде


20.11.2012.

Извештај и закључци са јавне расправе, везано за „Реформу Пореске управе“, одржане, дана 13.11.2012. у Савезу РР Србије

Дана, 13.11.2012. са почетком у 12 часова, у просторијама Савеза РР Србије, одржана је  јавна расправа, на тему „ РЕФОРМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

Јавној расправи су присуствовали:

Представници Министарства финансија и привреде

Представници Савеза РР Србије;

Представници Удружења пружаоца рачуноводстевних услуга Србије, професионалне рачуновође из великог броја градова у Србији, који воде пословне књиге, по овлашћењу, за преко 3.000 пореских обвезника.

У јавној расправи, која је трајала од 12 до 14 и 30., представници Министарства финансија и привреде су упознати са активностима СРРС везано за „Реформу Пореске управе“.

Комплетну вест можете погледати овде


10. мај 2011. 

Савез рачуновођа и ревизора Србије
у мисији очувања здравља свог чланства, запослених и њихових породица

"Боље спречити него лечити"

У Београду је 26.04.2011. године, Савез рачуновођа и ревизора Србије, с намером да се активно стара и допринесе добробити чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије, њихових породица као и запослених у Савезу, закључио је, са Домом здравља «Др Ристић«, (ул. Народних хероја бр. 38, Нови Београд), уговор о пружању медицинских услуга, по повлашћеним условима, за чланове Савеза и чланове њихових породица.

Заједничка намера Савеза и ове реномиране здравствене установе је брига о здрављу, кроз превентивне прегледе и контроле а посебно популарисање превентиве у медицини, све са јасним крајњим циљем, а то је стварање што оптималнијих услова за очување здравља наших чланова, запослених и њихових породица, што је примарни услов за дуг и квалитетан живот али и успешан професионални рад.

Овим споразумом омогућили смо значајан попуст од 50% до чак 60% за читав низ прегледа и медицинских анализа, као што су: • општи интернистички - кардиолошки преглед са EKG-ом; • проширене лабораторијске анализе (крвна слика, седиментација, преглед урина. шећер, уреа, креатинин, холестерол, HDL, LDL, триглицериди, билирубин укупни и директни, AST, ALT, гвожде); • комплетан гинеколошки преглед (преглед, УЗ, колпоскопија, Papanicolau тест, вагинални секрет) за даме; • ултразвук абдомена; • ултразвук дојки; • ултразвук штитне жлезде; • преглед офталмолога (очног лекара); • преглед специјалисте физикалне медицине; • преглед ендокринолога; • преглед пулмолога; • преглед гастроентеролога; • преглед оториноларинголога; • преглед дерматолога; • преглед уролога; • ултразвук срца; • доплер крвних судова врата; • доплер крвних судова ногу; • доплер крвних судова руку; • транскранијални доплер.

Дом здравља "Др Ристић" је одабран као респектабилна, модерна здравствена установа која функционише по важећим међународним принципима здравствене заштите, која својим пацијентима омогућава широк спектар услуга, тако да на једном месту сви чланови породице могу да реше своје здравствене проблеме за најкраће могуће време. Особље Дома здравља "Др Ристић" су врхунски обучени професионалци, високе радне и професионалне етике, оспособљени за сложене и деликатне задатке.

Дом здравља "Др Ристић" се обавезао да ће прегледе обавити, у термину када га договорно закаже члан или запослени код Савеза РР Србије, преко Цалл центра Дома Здравља "Др Ристић" на телефоне 011/ 26 93 287 и 063 / 205 764.

Члан или запослени ће се идентификовати чланском картом Савеза, а чланови њихових породица посебном картицом овереном од стране Савеза. Све информације о преузимању картица можете добити на телефоне 011/3345-007 или 011/3344-447.

Здравствене услуге обавиће се у просторијама Дома здравља "Др Ристић" у Новом Београду, ул. Народних хероја бр. 38, у току радног времена од 08,00 -21,30 часова, по унапред утврђеном и договореном распореду.
Цене важе и за чланове породице (уже) запосленог, као и за чланове породице (уже) члана Савеза. Уколико се приликом прегледа открије нека сумња или проблем који би изискивао даљу дијагностику и лечење, а пацијент настави лечење у Дому здравља ,,Др Ристић", одобрава му се попуст до 20% у односу на редовни ценовник, а на цео асортиман у апотеци ,,Др Ристић" попуст од 5%.

Овај споразум, измедју наше две куће, је природна последица остварења тежњи ка одговорности према заједници, пружању помоћи онима којима је она потребна и препознавања заједничких вредности, као што су здраво и сигурно окружење, стварање бољег радног и пословног амбијента.

Комплетан ценовник медицинских услуга, са укљученим попустом, можете преузети овде .

 


19. фебруар 2008. 

Важно обавештење у вези са објављивањем МРС/МСФИ

У "Службеном гласнику РС", бр. 16/2008, од 12.02.2008. године, објављено је Решење министра финансија и објављени су основни текстови превода Међународних рачуноводствених стандарда / Међународних стандарда финансијског извештавања (МРС / МСФИ), а које је Савез рачуновођа и ревизора Србије званично превео, ускладио и објавио и то у комплетном издању, у два тома, на 2.460 страница и са усклађеним и сада важећим текстом превода Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја и свим другим неопходним тумачењима, без којих није могућа примена МРС/МСФИ.

Министарство финансија је у "Службеном гласнику РС" објавило само огољене текстове превода Међународних рачуноводствених стандарда / Међународних стандарда финансијског извештавања (МРС/МСФИ), без усклађеног (сада важећег) текста превода Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја и без осталих тумачења без којих није могућа примена МРС/МСФИ, а при том није упутило рачуновође на Савез рачуновођа и ревизора Србије, који је и извршио преводе, као овлашћено правно лице из члана 3. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији, а што је било обавезно, у складу са званичним дописом Савеза РР Србије, бр. 275 од 27.12.2007. године и званичним актом–дописом Фондације Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде (International Accounting Standards Committee Foundation – IASCF), бр. CS–SR–WVR–VR–2005–000036–FN од 09.11.2006. године, које у прилогу овог обавештења објављујемо, како би читаоци били упознати са "активностима" појединих чиновника Министарства финансија. који по сваку цену опструишу рад Савеза рачуновођа и ревизора Србије, па и по цену кршења императивних одредаба Закона о рачуноводству и ревизији и не обазирући се на штету коју наносе квалитету финансијског извештавања.

Поред наведеног, истичемо и то да је Решење министра финансија, које је објављено у "Службеном гласнику РС", несагласно одредби става 2. члана 3. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006), којом је изричито прописано следеће: Решење о утврђивању МРС, МСФИ и МСР из става 1. овог члана доноси министар финансија и то решење објављује у "Службеном гласнику Републике Србије". Значи Законом је прописано да се доноси и објављује решење о утврђивању, а не решење о објављивању МРС, МСФИ и МСР. Такође, Законом није прописано да се у "Службеном гласнику РС" објављује и текст превода МРС/МСФИ, већ је, сагласно одредби става 1. члана 3. Закона, превођење, усклађивање и објављивање МРС/МСФИ у искључивој надлежности правног лица које је добило сагласност од одговарајућег међународног тела Фондације Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде (International Accounting Standards Comitttee Fondattion – IASCF) које је носилац ауторских права над МРС/МСФИ, а Савез рачуновођа и ревизора Србије је носилац ауторских права за превођење.

Посебно истичемо и то да је тачком 4. решења, објављеног у "Службеном гласнику РС", бр. 16/2008, утврђено да се и даље примењује текст превода Оквира за припремање и приказивање финансијских извештаја из 2003. године који је као такав неприменљив, с обзиром на то да је од 2003. године до данас Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја претпрео огромне измене целог текста .

Иначе ти текстови превода, из 2003. године, који су објављени у "Службеном гласнику РС", бр. 133/2003, решењем тадашњег министра финанисија и економије, а који садрже и (сада измењен и самим тим непримењив) Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја , објављени су такође несагласно закону, а могло би се рећи и као пиратско издање, јер су објављени без добијене сагласности одговарајућег међународног регулаторног тела, односно Фондације Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде (International Accounting Standards Comitttee Fondattion – IASCF).

Чињеница да Закон о рачуноводству и ревизији чланом 2. упућује на обавезу правних лица и предузетника да вођење пословних књига, признавање процењивање елемената финансијских извештаја и састављање финансијских извештаја врше у складу са МРС/МСФИ, подразумева и омогућавање изршења те обавезе од стране надлежних органа.

Целу ситуацију још више усложњава чињеница да, сада објављени у "Службеном гласнику РС", бр. 16/2008, огољени преводи МРС/МСФИ, поред тога што не садрже бројне пратеће корисне и упућујуће делове, не садржи основне структурне елементе неопходне за примену стандарда, а то су важећи Оквир за састављање и презентацију финансијских извештаја, Основе за закључивање и Упутство за примену.

Реч је о целинама којима се дефинишу основне претпоставке за састављање, као и елементи финансијских извештаја, њихово признавање и вредновање, на основу њих се образлажу одређени захтеви за применом смерница конкретних стандрада и дају илустративни примери и упутства за њихову примену са потребним објашњењима.

Објављивањем крњег садражаја МРС/МСФИ наноси се велика штета корисницима финансијских извештаја, као и лицима која се професионално баве састављањем финансијских извештаја, јер се тиме једна изузетно сложена материја издваја из контекста, чиме се нужно отежава њена примена, ствара могућност за импровизације и претерана поједностаљења, што доводи до опадања квалитета финансијског извештавања на неупоредиво нижи ниво.

Објављивање наведених превода, на начин учињен у "Службеном гласнику РС", неоспорно угрожава упоредивост финансијских извештаја, како у односу на финансијске извештаје састављене у економијама које примењују МРС/МСФИ, тако и са онима који не примењују МРС/МСФИ, јер нужно доприносе откривању решења која представаљају сурогате у односу на смернице стандрда, па се суштински намеће питање да ли се истинска намера објављивања стандарда у наведеном облику односила на одлагање и опструкцију примене међународне професионалне регулативе, односно прикривање одређених неправилних и штетних стања која би у транспарентним финансијским извештајима била веома уочљива.

Имајући у виду стварне потребе рачуновођа, Савез РР Србије, професионална организација и овлашћено правно лице из члана 3. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) које је добило право на превођење, усклађивање и објављивање Међународних рачуноводствених стандарда / Међународних стандарда финансијског извештавања (МРС/МСФИ) од Фондације Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде (International Accounting Standards Comitttee Fondattion – IASCF) је у свему у складу са Законом и добијеном сагласношћу од IASCF–а, благовремено извршио, односно превео, ускладио и објавио комплетне званичне текстове превода МРС/МСФИ са свим неопходним тумачењима, без којих и није могућа њихова примена. Ове преводе Савеза, Фондација Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде – International Accounting Standards Comitttee Fondattion – IASCF) прогласила је званичним преводима МРС/МСФИ на српски језик, за територију Републике Србије.

Стога, Савез РР Србије се обраћа свим рачуновођама, свим заинтересованим правним и физичким лицима и обавештава их да је Савез РР Србије објавио комплетне, усклађене, званичне преводе текстова МРС/МСФИ – издање за 2007. годину, у два тома на 2.460 страница, који садрже и сада важећи Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја, Основе за закључивање, Упутство за примену и сва неопходна тумачењима без којих је немогућа њихова примена.

 

8. јануар 2008. 

РЕАГОВАЊЕ ПОВОДОМ ЗАКЉУЧК А САВЕТА КОМОРЕ ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА
(закључак Савета коморе објављен на сајту Коморе овлашћених ревизора)

Реакција Савета Коморе овлашћених ревизора са 14. седнице одржане 12.11.2007. године , на допис (извесних бивших чланова Савеза - Драгице Остојић и Фикрета Цигуљана) упућен (на погрешну адресу) Савету Коморе, којим су како пише у закључку са ове седнице "захтевали да их Комора овлашћених ревизора заштити од незаконитих и неоснованих поступака Савеза рачуновођа и ревизора Србије” је , можемо рећи , типична за оне који мало знају о етици и професији, а који при томе полазе са позиције власти, умишљајући да сва правила игре они и Савет коморе, одређују.

О чему се ради?

Савез је у Именику професионалних рачуновођа - Гласу рачуновођа бр. 10, који је објављен 2007. године и на web site -у Савеза, објавио Списак професионалних рачуновођа чије су исправе Савеза – чланска карта и сертификат "овлашћеног ревизора” стављени ван снаге, због непоштовања и неостваривања чланских права и обавеза и основн их принципа IFAC-овог етичког Кодекса за професионалне рачуновође. Ово је учињено на основу обавезе Савеза да поштује Закон, акта међународних регулаторних тела прописана законом, акта IFAC–а и сопствена акта по којима су професионалне рачуновође, чланови Савеза, обавезни да поштују Кодекс етике за професионалне рачуновође , Међународне образовне стандарде и РОС 31 – да се континуирано едукују. То, поменути, нису чинили нити чине и зато су им исправе које им је издао Савез стављене ван снаге.

Бивши чланови о којима је реч, сада , по сили закона, чланови Коморе (и не само они ) већ 5-6 година не извршавају своја чланска права и обавезе (у складу са датом свечаном изјавом код Савеза, приликом преузимања чланске карте и сертификата а који су им због непоштовања етичких захтева и сопствене свечане изјаве оправдано стављени ван снаге), пре свега оне везане за вршење рачуноводствене праксе, чиме су довели свој професионално-стручни кредибилитет на сумњив ниво, посебно када је у питању поштовање Етичког кодекса и степен стручне оспопсобљености због неучествовања у процесу континуиране едукације.

Оваквим односом према професионалним обавезама, наведена лица су сама себе елиминисала из чланства међународно признате професије, односно Именика професионалних рачуновођа, јер по свим критеријумима професије, нису оспособљена да врше савремену рачуноводствену праксу.

Имајући предходно у виду, Савез је учинио оно што захтева IFAC-ов Етички кодекс а то му је и професионална обавеза, како према чланству, тако и према јавности.

Закључак Савета Коморе овлашћених ревизора, којима изгледа није битан професионални кредибилитет (законом стечених) чланова и још мање глобални захтеви, професија и етика, већ формално поседовање некаквих признатих сертификата - решења, макар и оних сумњиве, наравно и непроверене вредности, на начин како је изражен, показује да ни чланови Савета не познају захтеве професије, да им је небитан ниво професионалне оспособљености чланова и њихово етичко понашање већ само законом обезбеђено монополско тржиште "ревизије" и ревизорских звања. Посебно је непотребна једна доза острашћености чланова Савета, због заштићене монополско-профитерске позиције коју је Комора добила Законом о рачуноводству и ревизији. Уместо да расправљају о евидентном постојању монопола и свих облика сукоба интереса у Комори, чланови Савета анализирају разлоге за поступак Савеза а не етички кредибилитет тих својих „овлашћених ревизора“. Чланови Савета државне установе – КОР, кроз закључке , по други пут, решавају питања из надлежности других (у оба случај а Савеза РР Србије) чиме показују да не познају глобалне захтеве професије, основн и услов квалитета финансијског извештавања, чиме негативно утичу на поверење јавности у професију.

На крају, уместо на сарадњу упућени смо на непотребну расправу , о питањима која су свуда изузев у Србији јасна, у којој је изгледа некима лични интерес знатно испред јавног, а неред и мешетарење испред реда и правила. Нажалост, ово и нас упућује и приморава на другачију реторику од професионалне, која „никоме“ није у интересу.

Имајући у виду закљуке, зато и овог пута са додатним разлогом упозоравамо и још једном апелујемо на правна лица - клијенте статутарне ревизије да се пре ангажовања ревизорске фирме увере да ли њихове професионалне рачуновође (овлашћени ревизори) имају кредибилитет и компетентност за услуге ревизије у складу са захтевима IFAC -овог Етичког кодекса за професионалне рачуновође, прописаног Законом о рачуноводству и ревизији, односно да ли имају лиценцу о професионалној оспособљености за услуге у јавној пракси – услуге рачуноводства и ревизије .


24. април 2007.

Континуирана едукација у 2007.


24. март 2006.

Обавештење члановима Савеза РР Србије континуирана едукација у 2006. години


08. септембар 2005.

Обавештење члановима Савеза


07. септембар 2005.

Писмо које је Комора предузећа и предузетника упутила Министру финансија


01. јун 2004.

ОСНОВАНА СТРУКОВНА КОМОРА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА РАЧУНОВОДСТВО

На иницијативу великог броја предузетника и власника предузећа регистрованих за пружање рачуноводствених услуга, уз велику и свеобухватну логистичку подршку Савеза рачуновођа и ревизора Србије основана је СТРУКОВНА КОМОРА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА РАЧУНОВОДСТВО, са седиштем у Београду, ул. Његошева 19, као колективни члан и организациони и саставни део професионалне организације, Савеза рачуновођа и ревизора Србије, чланице Међународне федерације рачуновођа – IFAC–а.

Предузећа и предузетници регистровани за професионално пружање рачуноводствених услуга у јавној пракси, имајући у виду низ крупних проблема са којима се свакодневно суочавају у раду (међу којим се посебно издвајају проблеми везани за примену законских и подзаконских аката који су конфузни, нејасни и готово неприменљиви у пракси, затим у значајној мери, присуство рада, односно пружања рачуноводствених услуга у зони сиве економије од стране професионално неквалификованих и нестручних лица, нелојална конкуренција и др.), организовали су се и удружили у Комору предузећа и предузетника за рачуноводство, ради остварења следећих циљева:

стварање услова за обезбеђење статуса чланова – предузећа и предузетника за рачуноводство, по угледу на праксу у развијеним земљама Европе и света;
уређивање односа у складу са професионалним и етичким стандардима и стандардима контроле квалитета приликом пружања рачуноводствених, ревизијских и других услуга, са циљем спречавања рада у домену "сиве економије";
остваривање континуиране едукације, у складу са међународним и националним стандардима, прилагођеним потребама професионалних рачуновођа запослених у јавној пракси;
оптимизовање квалитета финансијског извештавања, у складу са захтевима и препорукама међународних регулаторних тела;
заступање и усклађивање интереса чланова Коморе, пословно повезивање и информисање;
пружање и организовање професионално–стручне помоћи члановима ради побољшања њиховог пословања;
унапређивање и успостављање сарадње са органима и организацијама ради унапређивања система рада на свим нивоима;
давање иницијативе за доношење и измену закона и других прописа у вези са пружањем рачуноводствених услуга на тржишту;
давање предлога надлежним државним органима за увођење различитих инструмената заштите чији је циљ онемугућавање и спречавање пружања рачуноводствених услуга у зони "сиве економије";
одређивање мера о "анти–дампингу" у вези са некоректним понашањем појединих пружалаца рачуноводствених услуга на домаћем тржишту и утврђивање минималних цена пружања рачуноводствених услуга;
успостављање система осигурања од одговорности за штету;
заједнички наступ ради остваривања посебних погодности за набавку рачуноводствених софтвера и друге опреме;
заштита интереса чланова пред државним и другим органима и организацијама;
пружање правовремених и квалитетних информација члановима, ради проналажења потенцијалних комитената и њиховог међусобног повезивања (организовање берзе понуде и тражње услуга);
организовање промотивних активности за потребе чланова;
утврђивање професионалних критеријума за оснивање нових предузећа и агенција и пружање помоћи при оснивању;
неговање добрих пословних обичаја и пословног морала;
обављање и других послова од интереса за чланове Коморе.

Комора има четири центра: Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац. У оквиру Коморе организују се делови Коморе на територијалном принципу – по општинама, односно градовима, чији представници сачињавају Савет Коморе.

За председника Коморе изабран је Драгољуб Совиљ, који је регистровани професионални рачуновођа у јавној пракси, лиценцирани члан Савеза рачуновођа и ревизора Србије – професионалне организације, чланице ИФАЦ–а.

Позивамо сва заинтересована предузећа и предузетнике чија је претежна делатност пружање рачуноводствених услуга, да приступе чланству Коморе, како би се заједничким напорима и активностима

изборили да се рачуноводствене услуге пружају искључиво у легалним оквирима, стручно и професионално, као и за адекватан статус ових привредних субјеката и статус запослених код њих, односно професионалних рачуновођа из јавне праксе, који им припада и који имају свуда у развијеним земљама света.

Са тим циљем Комора је упутила захтев надлежним органима и институцијама, да треба контролисати примену закона свих услуга, па и рачуноводствених. Такође су покренуте друге активности ради постављања пружања услуга у легалне оквире.

СЕКРЕТАР КОМОРЕ
ЗА ПРАВНА ПИТАЊА Шћепан Шофранац

04. септембар 2004.
САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ ПРИМЉЕН У ПУНОПРАВНО ЧЛАНСТВО ФЕДЕРАЦИЈЕ РАЧУНОВОЂА МЕДИТЕРАНА

Четвртог септембра 2004. у Букурешту је одржана редовна Скупштина Федерације рачуновођа Медитерана (Fйdйration des Experts Comptables Mediterannйens - FCM), регионалне организације која окупља професионалне асоцијације рачуновођа из Француске, Италије, Шпаније, Турске, Кипра, Грчке, Малте, Израела, Египта, Бугарске и Румуније. Овом приликом је комисија за чланство FCMподнела извештај о извршеном прегледу организације и активности Савеза РР Србије,  и изнела закључак да су испуњени сви захтеви прописани од стране IFAC-a i IASB-a, и релевантни захтеви Европске Комисије. На скупштини је једногласно донета одлука да се Савез рачуновођа и ревизора Србије, прими у пуноправно чланство FCM. Чланство у Медитеранској федерацији је још једна потврда квалитета рада Савеза РР Србије, будући да су критеријуми чланства у овој федерацији веома строги. Након тога рад Скупштине је настављен, превасходно на тему организације наступајућег Светског конгреса рачуновођа и будућих активности федерације и њених чланица.

Поред ових активности, делегација Савеза РР Србије је обавила више билатералних разговора са представницима професионалних асоцијација рачуновођа из региона и шире, у циљу успостављања и јачања заједничких активности и даље хармонизације рачуноводствене професије.03. септембар 2004.

САРАДЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У РЕГИОНУ

Делегација Савеза РР Србије је у периоду од 3 - 4 семпембра 2004 године боравила у Букурешту, на годишњем Конгресу Савеза овлашћених рачуновођа Румуније (СЕССАR). Том приликом одржан је састанак са руководством СЕССАR у вези даље сарадње и заједничких активности Савеза РР Србије и Савеза овлашћених рачуновођа Румуније. Размењена су искуства из области Међународних рачуноводствених стандарда и њихове примене, са посебним освртом на економске услове и особености земаља региона.

Будући да је Савез рачуновођа и ревизора Србије активан члан Партнерства за развој рачуноводства Југоисточне Европе (SEEPAD) а да су Конгресу у Букурешту присуствовале делегације из већине организација – чланица SEEPAD-а, одржан је и састанак савета SEEPAD-а на тему даљег рада и активности SEEPAD-а и његових чланица. На састанку је дискутовано о активностима које у циљу максимизације профита спроводе мултинационалне рачуноводствене компаније а које имају негативан утицају и успоравају развој професије. Савет SEEPAD-а је усвојио предлог плана развоја професионалне контроле и надзора са циљем спречавања овог негативног утицаја и бржег развоја професије у земљама региона.


04. јун 2004.
ПРИЗНАВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА САВЕЗА РР СРБИЈЕ И САВЕЗА РР РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У Бањој Луци, 4. децембра 2003, др Новак Кондић, генерални секретар Савеза РР Републике Српске и мр Перо Шкобић, генерални секретар Савеза РР Србије потписали су званични споразум о узајамном признавању професионалних рачуноводствених квалификација.

Управна тела Савеза РР Србије и Савеза РР Републике Српске су озваничила споразум који је сачињен у складу са смерницама о признавању професионалних квалификација које је објавио UNCTAD као и у складу са међународним образовним стандардима међународне федерације рачуновођа (IFAC).

Текст споразума можете преузети овде.