ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА САВЕЗА РР СРБИЈЕ
КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА У 2006. ГОДИНИ

Савез рачуновођа и ревизора Србије у складу са чланом 6. Правилника о континуираној едукацији, организује прве семинаре отпочиње Континуиране едукације чланова у априлу 2006. године .

У оквиру семинара континуиране едукације у 2006. години чланови ће добити:

1. Приручник рачуноводствене политике према МРС/МСФИ
2. Приручник за примену Контног оквира према МРС/МСФИ 
3. IFAC-ов етички Кодекс за професионалне рачуновође (ступа на снагу 01.јуна 2006.)

Професионалне чланарине се уплаћују до 31.марта 2006.године, како би се у току априла организовала Континуирана едукација на основу које ће чланови стећи право за добијање Професионалне лиценце у 2007. години.

У свим местима у којима друштва организују буде више од 30 чланова са плаћеном професионалном чланарином, Савез РР Србије ће организовати семинар.

Молимо вас да се приликом уплате чланарине позовете на свој члански број и да (уколико то нисте до сада урадили донесете једну своју фотографију (формат за пасош) на чијој полеђини обавезно наведите име,презиме и члански број како би Вам у току 2006.године доставили нове чланске карте које ће имати Вашу фотографију и магнетну траку тако да ће у наредном периоду евидентирање присуства континураној едукацији бити максимално поједностављено и прецизно.

За све додатне информације изволите се обратити на телефоне 011 3343-215, 3344-404, 3344-589 или на e-mail edukacija@srrs.оrg.yu

Напомена:  Континуирана едукација (са одговарајућом литературом)  се организује ИСКЉУЧИВО за чланове Савеза РР Србије који до 31.марта 2006.године плате Професионалну чланарину у износу од 7.500 динара . Чланарина се након тог рока увечава за 20% и износи 9.000 динара!