Најниже бруто основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање

Решењима надлежних фондова прописане су најниже основице за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање које се примењују од 01.08.2004. године:

Ред. бр.

Група послова

Најнижа бруто основица од 01.08.2004. до 1.09.2004.
1. Послове за које се не захтева стручност и послове за које се захтева оспособљеност у трајању до године дана (I степен), односно до две године (II степен) 7.396
2. Послове за које се захтева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању до 3 године (квалификовани радник - III степен) 10.794
3. Послове за које се захтева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању од 4 или више године (IV степен) 12.992
4. Послови за које се захтева стручност која се стиче специјализацијом након средњег образовања у трајању од годину дана (висококвалификовани рад - V степен) 15.990
5. Послови за које се захтева стручност која се стиче вишим образовањем (VI степен) 17.930
6. Послови за које се захтева стручност која се стиче факултетским, односно високим образовањем (VII-1 степен) 22.986
7. Послови за које се захтева стручност која се стиче магистратуром или специјализацијом на основу факултетског, односно високог образовања (VII-2) 25.385
8. Послови за које се захтева стручност стечена докторатом (VIII степен) 30.981

**Номиналне основице су утврђене решењима надлежних фондова

Најниже бруто основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање од 1.05.2004. - 31.7.2004.

Најниже бруто основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање од 1.02.2004. - 1.5.2004.

Најниже бруто основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање од 1.11.2003. - 1.2.2004.

Најниже бруто основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање од 1.08. - 1.11.2003.

Најниже бруто основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање од 1.05. - 1.8.2003.