Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији у 2005.

Месец

Нето

Бруто Слуубени гласник
Укупно Привреда

Ванпривреда

Укупно Привреда Ванпривреда
2005.
Јануар 2005. 14.263,00 13.925,00 15.043,00 20.898,00 20.396,00 22.058,00 18/05
Фебруар 2005. 15.295,00 14.244,00 17.704,00 22.402,00 20.846,00 25.968,00 27/05
Март 2005. 15.863,00 14.578,00 18.771,00 23.198,00 21.305,00 27.484,00 36/05
Април 2005. 17.193,00 16.144,00 19.552,00 25.153,00 23.602,00 28.642,00 43/05
Мај 2005. 16.731,00 15.614,00 19.220,00 24.449,00 22.796,00 28.131,00 52/05
Јун 2005. 17.441,00 16.533,00 19.453,00 25.503,00 24.146,00 28.507,00 64/05
Јул 2005. 17.634,00 16.704,00 19.681,00

25.769,00

24.374,00 28.838,00 72/05
Август 2005. 17.928,00 17.152,00 19.645,00

26.252,00

25.093,00 28.813,00 81/05
Септембар 2005. 18.345,00 17.537,00 20.170,00

26.818,00

25.621,00 29.525,00 91/05
Октобар 2005. 18.265,00 17.432,00 20.134,00

26.721,00

25.489,00 29.488,00 103/05
Новембар 2005. 18.697,00 17.685,00 20.971,00

27.378,00

25.862,00 30.786,00 114/05
Децембар 2005. 22.079,00 20.563,00 25.479,00

32.244,00

29.981,00 37.318,00 8/06

Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији у 2004.

Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији у 2003.

Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији у 2002.

Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији (2001. година)