Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији

Месец

Нето

Бруто Службени гласник
Укупно Привреда

Ванпривреда

Укупно Привреда Ванпривреда

2001.

Јануар 2001. 3.821,00 3.739,00 4.107,00 6.091,00 5.952,00 6.578,00 13/2001
Фебруар 2001. 4.087,00 4.038,00 4.258,00 6.546,00 6.463,00 6.836,00 20/2001
Март 2001. 4.262,00 4.199,00 4.480,00 6.840,00 6,731,00 7.218,00 26/2001
Април 2001. 4.531,00 4.379,00 5.054,00 7.256,00 7.031,00 8.034,00 31/2001
Мај 2001. 4.497,00 4.342,00 5.033,00 7.224,00 6,963,00 8.123,00 36/2001
Јун 2001. 4.976,00 5.216,00 4.157,00 7.953,00 8.014,00 7.747,00 46/2001
Јул 2001. 5.427,00 5.448,00 5.355,00 9.003,00 8,819,00 9.626,00 50/2001
Август 2001. 6.091,00 5.725,00 7.332,00 9.799,00 9,423,00 11.075,00 56/2001
Септембар 2001. 6.210,00 5.770,00 7.704,00 9.940,00 9,510,00 11.400,00 60/2001
Октобар 2001. 6.553,00 6.102,00 8.010,00 10.647,00 10,264,00 11.889,00 65/2001
Новембар 2001. 6.869,00 6.459,00 8.186,00 11.101,00 10,771,00 12.162,00 72/2001
Децембар 2001. 7.398,00 6.916,00 8.935,00 12.143,00 11,767,00 13.341,00 /2002