... ако се бавите рачуноводственом праксом ...

15-тодневни ПРИРУЧНИК ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ


... је Ваш прави избор

САДРЖАЈ НАЈНОВИЈЕГ БРОЈА (24/2007)

САДРЖАЈИ (АРХИВА)

Поруџбеница

најстручнији аутори и дугогодишње искуство наше куће,
гаранција су да ћете благовремено и на инструктиван начин, кроз 19 рубрика, бити упознати са новинама у прописима и добити одговоре на многобројна питања из области рачуноводства и финансија неопходне за ефикасност:
 • вођења пословних књига,
 • састављање годишњег и полугодишњег рачуна,
 • ревизије рачуноводствених извештаја
 • пословних финансија,
 • управљачког рачуноводства,
 • обрачуна пореза, доприноса, јавних прихода, зарада,
 • облигационих односа
 • права из радног односа,
 • организација предузећа

 • неопходан у пракси

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ, ХИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И НОВИНЕ У ПРОПИСИМА

ПРЕТПЛАТОМ на "РАЧУНОВОДСТВЕНУ ПРАКСУ" ДОБИЈАТЕ:

 • 24 броја годишње (+ додатке и посебне прилоге)
 • бесплатно учешће на саветовањима за састављање финансијских извештаја,
 • попуст у цени на тематским саветовањима
 • бесплатне хитне информације на нашем сајту
 • бесплатне савете и одговоре на стручна питања (на Е-мail, телефоном, факсом, лично)
 • свакодневно вам је на располагању наша служба информација (тел. 011/32-33-076).

Претплата 011 32-38-611, 32-33-088, фаx 011 3245-527, pretplata@srrs.org.yu
Уредништво 011 32-41-948
praksa@srrs.org.yu