1. октобар, 2007.

11. конгрес Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске  

Крајем септембра ове године одржан је Једанаести конгрес Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, под називом “Место и улога рачуноводства, ревизије и финансија у новом корпоративном окружењу”.

Рад овогодишњег конгреса био је усмерен на теоријске и практичне проблеме рачуноводства и финансија. Актуелне теме из ових области обрађене су у оквиру 24 реферата, при чему су издвојене три тематске целине:

•  Задаци и одговорност рачуноводствене професије у новом регулаторном оквиру;

•  Место и улога контроле и ревизије у условима новог корпоративног система;

•  Улога финансијског менаџмента у стабилизацији финансијских тржишта.

На Конгресу су истакнута одређена питања којима се мора посветити пажња у даљем развоју рачуноводства и рачуноводствене професије, при чему су формулисане и препоруке и донети одређени закључци.

У циљу подизања квалитета финансијског извештавања, неопходно је елиминисати примену произвољног односно “креативног” рачуноводства тако што ће инсистирати на афирмацији професионалних и етичких стандарда и на пооштравању санкција за презентовање лажних финансијских извештаја.

Неопходно је пажљиво размотрити последице неправилне примене МРС/МСФИ на трансакције у привредама у транзицији, па према томе и у привреди Републике Српске.

У циљу транспарентности финансијских извештаја професионалне асоцијације треба да се усмере ка имплементацији међународног страндарда извештавања на интернету ( XBRL). Такође је препоручено да се подржава и код мена џ мента иницира увођење ефикасних метода обрачуна и контроле трошкова са циљем побољшања рентаб илности предузећа, при чему је неопходно посебну пажњу посветити менаџмент контроли.

У области ревизије финансијских изв ј ештаја указано је на неопходност континуиране едукације професионалних рачуновођа који се баве ревизијом, која ће бити усмерена на континуирано ажурирање знања, нарочито у области Међународних стандарда ревизије и њихове примене у пракси. Указано је и на неопходност контроле квалитета рада ревизора и ревизорских фирми од стране професионалних организација, у складу са устаљеном праксом развијених земаља.

Такође је указано на значај развоја и стабилности финансијских тржишта за привредни развој земаља у транзицији, што подразумева одговарајуће активности како у предузећима тако и у надлежним државним институцијама.

Изузетно добра посећеност овогодишењег конгреса јасно је указала на посвећеност рачуноводствене професије Републике Српске процесу хармонизације са најбољом праксом развијених земаља.

14. октобар, 2006.

Посета рачуновођама Француске

Тулуз, други универзитетски центар Француске и место рођења једног од светских гиганата аеронаутике AIRBUS-а био је, у периоду од 11. до 14. октобра 2006. године, домаћин 61. конгреса Асоцијације овлашћених рачуновођа Француске (Ordre des Experts-Comptables).

У халама сајамског парка града, са прелепе реке Гароне окупио је ла creme de la creme француске и светске рачуноводствене професије, која је, што је уобичајено за пријеме код ових домаћина, уживала у фантастично организованом и високо професионалном амбијенту.

Делегација Савеза РР Србије, која редовно, у оквиру сарадње и финансијских планова Француске владе, учествује у овој манифестацији, била је у истом саставу као и на прошлогодишњем 60. јубиларном Конгресу француске професије, а чинили су је мр Перо Шкобић, генерални секретар и Властимир Вукадиновић, дипл.ек., стручни сарадник Савеза.

Рачуноводствена професија, која је иначе представљала главну тему прошлогодишњег конгреса, остала је овог пута у сенци ударне теме француског друштва, решавања социјалног питања.

Кризна ситуација у којој се нашло француско друштво почетком 2006. године, додатно компликована доношењем новог, веома контроверзног Закона о раду, практично је принудила рачуноводствену професију да размисли о начину на који може допринети решавању социјалних проблема у земљи. Дакле, фокус је померен на људе, њихов рад, људске ресурсе, односно кадровски капитал предузећа.

Први саветници француских малих предузећа - овлашћене рачуновође - присутни су у 85% предузећа која имају до 250 запослених, у 95% са мање од 50 запослених, успевши у великој мери да потврде место професије у оквирима социјалне функције предузећа помоћу обрачуна зарада запослених, учествовања у оптимизовању поступка запошљавања нових кадрова, планске едукације и формирања кадрова, њиховог професионалног усавршавања итд.

У тренутку када француски социјални модел тражи мало новог али и чистог ваздуха, више хиљада учесника на овом конгресу радило је, заједно са признатим стручњацима из целог света али и са представницима локалних законодаваца на налажењу правих решења у овом прилично тешком периоду.

Philippe Douste-Blazu - министар иностраних послова, Renauld Dutruel - министар малих и средњих предузећа, привреде, заната и либералних професија, Jean-Francois Cope - министар за буџет и државне реформе, Jean-Louis Broloo - министар рада, социјалне кохезије и стамбених питања, као и бивши министри у Влади Републике Француске подржали су иницијативу Асоцијације овлашћених рачуновођа, у смислу објављивања Беле књиге са смерницама намењеним подржавању реформи социјалног модела и чак су, у сарадњи са извршним структурама Асоцијације, одговарали на разноврсна питања учесника овог конгреса, што је преносила национална телевизија.

Криза француског социјалног модела, глобализација, технолошки напредак, генерално старење популације... сви ови фактори указују на то да је хитно да сви учесници у садашњем "економском филму” буду спремни за дијалог и да свима предоче своје идеје, како би се нашла права решења за излазак из тренутне кризе.

На завидном нивоу је начин сарадње између једне сасвим независне, непрофитне и невладине струковне организације, као што је Асоцијација овлашћених рачуновођа Француске, и Владе Републике Француске, што би требало да буде узор и за наш регион, јер ипак глас рачуновођа, глас професије, мора бити уважен приликом решавања савремених економских, фискалних и социјалних проблема. Боља комуникација између стручњака из професије и државних институција може бити кључ за отварање врата ведријој будућности и у нашем "економском филму”, који и даље личи на "вестерн”.

Поздрављамо и подршку и присуство партнерских компанија, како државних тако и приватних, које су у халама свечаног рачуноводственог Сајма у Тулузу имали улогу правих излагача, што је одговарало укусу свих учесника, јер су поред нових професионалних сазнања имали прилику да добију материјале реномираних фирми - произвођача рачуноводственог и ревизијског софвера, осигуравајућих друштава, издавачких кућа итд. - које су за време Конгреса промовисале и рекламирале своје производе и услуге.

Наш познаник са семинара Савеза РР Србије чија је тема била контрола квалитета, одржаног у октобру прошле године, гдин Janin Audas, био је један од кључних модератора панелних и пленарних дискусија у оквиру ове манифестације, имајући улогу специјалног извештача са овог конгреса, што поновно потврђује чињеницу да Савез РР Србије пружа својим члановима заинтересованим за унапређење сопственог рада и упознавање са најбољом европском праксом - могућност едукације и сарадње са врхунским француским и европским стручњацима.

И поред организаторских обавеза, наш пријатељ, гдин Аудас, који иначе врши функцију председника Комисије за техничку сарадњу, и овом приликом учествовао је у билатералном састанку двеју струковних асоцијација (Србије и Француске), као и његове колеге из Одељења за међународну сарадњу, ради нових активности у оквиру традиционалне српско-француске сарадње. Министарство економије, финансија и индустрије Републике Француске, Светска банка, Европска комисија и други партнери већ дуго подржавају развој професије у целом свету путем овог веома активног међународног одељења, посвећујући значајну пажњу латинској тј. континенталној пракси.

Гдин Delespaul - директор међународне Делегације за рачуноводство и ревизију, гдин Kleiner - извршни директор за међународну сарадњу при OEC и гђа Guillbert - извршни директор за међународну сарадњу при CNCC разговарали су са представницима Савеза о резултатима досадашње, као и о нацртима будуће сарадње.

Поред одржавања семинара о контроли квалитета крајем текуће године, у наредном периоду биће сачињен нацрт уговора о сарадњи за наредне три године, који ће представљати круну дугогодишње успешне сарадње и допринети организовању контроле квалитета по угледу на водећу европску професију, као и константном праћењу светских новина, праваца и дешавања у њеним оквирима.

Сарадњу Савеза и француске асоцијације подржава и финансира француска влада, а од ове године та сарадња се пројектује на дугорочној основи, што је нови квалитет у развоју професије, али и значајан допринос стандардизацији рачуноводствене регулативе на глобалном нивоу.

У свечаном делу рада конгреса делегацији Савеза дат је посебан третман и ове, као и претходних, година.


23. септембар, 2006.

Годишња IASB конференција националних асоцијација одговорних за доно ш ење и имплементацију Ме ђ ународних стандарда финансијског изве ш тавања

Крајем септембра , у организацији Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде (IASB), у Лондону је одржана конференција националних асоцијација одговорних за доношење и имплементацију Међународних стандарда финансијског извештавања. На овогодишњој конференцији учествовали су представници више од 60 националних удружења професионалних рачуновођа. Представници Савеза рачуновођа и ревизора Србије , пуноправног члана Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде (IASB), такође су учествовали у раду конференције.

Првог дана рада, председник IASBDavid Tweedie , поднео је извештај о раду и текућим активностима Одбора у току 2006. године и представио тренутно стање у вези са применом Међународних стандарда финансијског извештавања у свету. Након уводног излагања председника IASB-а, председник глобалне мреже Price Waterhouse and Coopers , гдин Sam DiPiazza , одржао је презентацију у вези са применом Међународних стандарда финансијског извештавања и њиховог утицаја на глобалну економију.

У наставку рада конференције директор радне групе за мала и средња предузећа IASB-a гдин. Paul Pacter , представио је нацрт Међународних стандарда финансијског извештавања за мала и средња предузећа. Као што је Савез рачуновођа и ревизора Србије већ најављивао у својим издањима, Међународни стандарди финансијског извештавања за мала и средња предузећа ни по чему не одступају од постојећих стандарда већ представљају сажету форму односно састоје се од стандарда који се односе на трансакције и пословање уобичајено за мала и средња предузећа. Господин Pacter је образложио да је пројекат и отпочет услед изражене жеље малих и средњих предузећа да своје пословање прошире ван националних оквира и да равноправно учествују на глобалном тржишту. Имајући у виду да услови пословања и односа са банкама и партнерима неминовно захтевају упоредиве финансијске извештаје сачињене на бази општеприхваћених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања, као и настојања малих и средњих предузећа да развију пословање и прикључе се категорији великих предузећа, Одбор за Међународне рачуноводствене стандарде је изричито против успостављања било каквих разлика у Међународним стандардима финансијског извештавања за мала и средња предузећа или њиховог удаљавања од основних захтева предвиђених Међународним стандардима. Након дискусије, учесници су се сложили да је прихватљиво да се ради лакше примене међународних стандарда у малим и средњим предузећима, поједноставе захтеви обелодањивања, али да сва правна лица, без обзира на њихову величину, морају поштовати основне принципе Међународних стандарда финансијског извештавања.

У наставку рада конференције разматране су предложене измене и побољшања Оквира финансијског извештавања, као и предложене измене метода одмеравања фер вредности. Предложене измене биће објављене у виду нацрта за излагање и прослеђене свим организацијама партнерима IASB -а. На крају рада другог дана конференције, председник Комитета за тумачења Међународних стандарда финансијског извештавања, гдин Bob Garnett, изложио је план активности Комитета за наредну годину и нацрт споразума о сарадњи националних асоцијација професионалних рачуновођа и Комитета за тумачења Међународних стандарда финансијског извештавања . Комитет би у оквиру овог споразума имао улогу координатора служби саветовања које раде у оквиру националних асоцијација и успостављене су за тумачење примене Међународних стандарда финансијског извештавања у пракси.

Током трајања конференције одржано је више састанака делегације Савеза рачуновођа и ревизора Србије и представника Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде, асоцијација професионалних рачуновођа Уједињеног Краљевства, Француске, Грчке, Русије, Италије, Румуније, Мађарске, Чешке, Словачке, Пољске, Мексика и Аустралије, у вези са проширењем сарадње и предстојећим заједничким активностима везаним за примену Међународних стандарда финансијског извештавања и обуку професионалних рачуновођа за практичну примену стандарда.


23. септембар, 2006.

ОБНОВЉЕН СПОРАЗУМ САВЕЗА РР СРБИЈЕ И ОДБОРА ЗА МЕЂУНАРОДНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТАНДАРДЕ О ЗВАНИЧНОМ ПРЕВОЂЕЊУ СТАНДАРДА

У Лондону, 23. септембра текуће године, представници Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде ( IASB – International Accounting Standards Board ) званично су потписали споразум о наставку сарадње поводом званичног превођења на српски језик и објављивања Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ), Основа закључивања, Упутства за примену и пратећих Тумачења.

Савез РР Србије, као пуноправни члан IFAC-а и IASB-a, у складу са својим обавезама и правима, већ је објавио званичне преводе МРС/МСФИ. Будући да је у 2006. години дошло до одређених измена стандарда, које се примењују од 01.01.2007. године, приступа се редовном ажурирању постојећег издања. Преводе Стандарда за Србију и Црну Гору, које је одобрила Комисија за Међународне рачуноводствене стандарде Савеза рачуновођа и ревизора Србије, IASB је усвојио као званичне преводе на српски језик и сврстао у IASB глобални регистар одобрених превода. Одбор ће предложити и Босни и Херцеговини да користи преводе Савеза рачуновођа и ревизора Србије.


10. јун, 2006.

Развој регионалне сарадње: Мађарска

Попут наших привредника или посленика културе, просвете и других сфера, Савез рачуновођа и ревизора Србије одлучио је да интензивира сарадњу са рачуноводственом професијом ове суседне државе, што ће ојачати и саму рачуноводствену професију у региону. У том смислу, представници Савеза РР Србије били су у току 2006. године у два наврата гости мађарских колега и њихових суседа, имајући прилику да се упознају са локалном професионалном праксом.

У Мишколцу, на конференцији представника професије Пољске, Чешке, Словеније и Мађарске, у јуну, а затим у Егеру у септембру 2006. године, изграђен је српско-мађарски професионално рачуноводствени мост, који представља почетак дугогодишње и плодне сарадње.

По угледу на сарадњу са будућом чланицом ЕУ, Румунијом, у оквиру које је формирана и ојачана професионална релација филијала Вршац–Темишвар, зближавање двеју асоцијација, Савеза РР Србије и Асоцијације овлашћених рачуновођа Мађарске, довешће и до развијања сличних релација између друштва Нови Сад или Суботица и друштава из градова Републике Мађарске, што ће сигурно подстаћи ближу и квалитетнију сарадњу филијала ових асоцијација.

У Мишколцу, од 7. до 10. јуна одржана је годишња Конференција асоцијација овлашћених рачуновођа и ревизора држава вишеградске четворке (Чешка, Словачка, Пољска и Мађарска), на којој су главне теме дискусија била новија искуства у професији, усклађивање и примена међународних рачуноводствених стандарда и стандарда ревизије, применљивост Осме директиве ЕУ о ревизији, али и спровођење континуиране професионалне едукације у последњој години. Учесници овог скупа имали су прилику да саслушају презентације водећих стручњака наведених држава, али и да међусобно разговарају о садашњим рачуноводственим и ревизијским тенденцијама. Дискусије је анимирао Jacques Potdevin, председник Европске федерације рачуновођа (FEE), а на овој конференцији биле су присутне и делегације из Румуније, Украјине и Бугарске.

У Егеру, барокном граду познатом по најквалитетнијим винима у Мађарској, од 7. до 9. септембра одржан је Четрнаести конгрес овлашћених рачуновођа Мађарске, у оквиру којег су представљене новине у рачуноводственој професији, економској политици, пореском систему, контролингу и законској ревизији у тој држави.

Специјални гости на пленарним заседањима били су министар финансија Јанос Верес, градоначелник Egera Imre Nagu али и Kinga Goncz, министар иностраних послова Републике Мађарске, који је поздравио скуп пожелевши успех у раду овлашћеним рачуновођама. Поподневни рад конгреса поздравио је и премијер Мађарске.

Овом приликом свечано је потписан Уговор о сарадњи између српске и мађарске струковне организације којим је утврђен план будуће кооперације.

Наша делегација је по завршетку рада Конгреса посетила Српску православну Цркву Св. Николе у Егеру, живи знак православља и присуства нашег народа на овим просторима.


25. април, 2006.
ОДРЖАНА ЧЕТВРТА ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА ПАРТНЕРСТВА ЗА РАЗВОЈ РАЧУНОВОДСТВА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ - SEEPAD

У Бањалуци, Република Српска, 28. априла текуће године, одржана је Четврта редовна седница Генералне скупштине регионалног Партнерства за развој рачуноводства југоисточне Европе – SEEPAD ( South Eastern Partnership on Accountanc y Development). На скупштини су, поред представника организација–чланица из Албаније, Бугарске, Грчке, Македоније, Молдавије, Републике Српске, Румуније, Србије, Турске, Украјине и Црне Горе, учествовали и представници Међународне федерације рачуновођа – IFAC–а, Француске асоцијације професионалних рачуновођа, Асоцијације овлашћених лиценцираних рачуновођа из Велике Британије – ACCA као и Агенције за међународни развој Сједињених Америчких Држава ( USAID ).

Састанак је отворио министар финансија Републике Српске, гдин Александар Џомбић, који је у краћем излагању представио тренутну ситуацију у вези са рачуноводством и рачуноводственом професијом у Републици Српској, изразио задовољство досадашњим радом и успесима SEEPAD -а и пожелео успех овој регионалној организацији у будућем раду. Након тога, председник Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, др Драган Микеревић је у име организације домаћина пожелео добродошлицу представницима организација-чланица и отворио рад Скупштине. Председник SEEPAD -а, др Тома Марин је поднео извештај о активностима у текућој и прошлој години, извештај о буџету, као и предлог плана активности за наредни период и буџета за наступајући период. Чланови Скупштине су након краће дискусије усвојили извештај уз оцену да су сви задаци предвиђени планом испуњени. Такође је усвојен предложени буџет и план активности и усвојен закључак да треба наставити са радом на усаглашавању и развоју професије у региону. Такође су истакнути неопходност интензивирања семинара из области IFAC–овог Етичког кодекса за професионалне рачуновође и све строжи захтеви у смислу стручности, независности и интегритета рада професионалних рачуновођа.

На Скупштини је прихваћен предлог Већа SEEPAD–а за пријем професионалних организација рачуновођа из Турске и Украјине у пуноправно чланство SEEPAD–а, као и предлог за пријем Француске асоцијације професионалних рачуновођа у функцији посматрача. Скупштина SEEPAD–а није верификовала захтев Коморе ревизора Румуније за пријем у чланство SEEPAD–а, пошто је, након прегледа захтева за пријем у чланство, Комисија установила да нису испуњени услови предвиђени за професионалне организације. Наиме, пошто је Комора ревизора Румуније основана путем државног декрета, делимично се финансира из средстава буџета и већину чланова управних тела чине државни службеници из министарстава, није испуњен основни услов предвиђен повељом SEEPAD–а и повељом Међународне федерације рачуновођа, да професионалне организације не смеју бити под контролом државе. Будући да овакав начин државне контроле над професионалним организацијама узрокује многобројне конфликте интереса, Скупштина је одбила захтев за пријем Коморе ревизора Румуније. Скупштина је такође разматрала захтев за пријем у чланство SEEPAD–а организације рачуновођа са Косова и Метохије. Приликом подношења извештаја о овом захтеву, Комисија је указала на низ значајних недоследности, односно да се организација није изјаснила по питању земље порекла, да је организација основана путем указа привременог Одбора за финансије, да се највећим делом финансира из буџетских средстава и из међународних донација. На основу поднетог извештаја, Скупштина се негативно изјаснила о пријему у чланство ове организације.

Представник Института овлашћених јавних рачуновођа Грчке, гдин Karamichalis је овом приликом истакао да се морају уложити сви напори да професија остане професија односно да се избегну сви државни и политички утицаји. Представник Француске асоцијације професионалних рачуновођа, гдин Janun Audas је нагласио да професија и професионалне организације сматрају једним од најважнијих савезника државе у области финансијског извештавања али да нигде у Европској унији ниједна државна управа није чак ни покушала да стави под своју управу професионалне организације. Господин Janun Audas се овом приликом позитивно изразио о законима о рачуноводству који су усвојени у Републици Српској и у Црној Гори, на основу којих је обезбеђена законодавна подршка професионалним организацијама-чланицама Међународне федерације рачуновођа у њиховим активностима. Будући да Француска асоцијација професионалних рачуновођа заједно са Савезом рачуновођа и ревизора Србије већ дуже време сарађује на развоју рачуноводствене професије, гдин Janun Audas је изразио забринутост у вези са Предлогом новог закона о рачуноводству који је поднело Министарство финансија Републике Србије, а поготово у вези са покушајем државе да у потпуности контролише рачуноводствену струку и оснива некакве квази-државне организације.

Представник Међународне федерације рачуновођа – IFAC –а, гдин Simon Thompson је потврдио да Међународна федерација рачуновођа окупља недржавне професионалне организације и навео да је, будући да су захтеви за стручношћу и компетентношћу професионалних рачуновођа све строжи, Међународна федерација рачуновођа покренула Пројекат усаглашавања обавеза чланства, као и да је из Међународне федерација рачуновођа, због неиспуњења услова предвиђених у првом делу Пројекта, искључено шест професионалних организација. Господин Thompson је, у вези са овим питањем, такође упутио сва одговорна лица на смернице у вези са установљавањем и развојем професионалних организација које је објавила Међународна федерација рачуновођа и у којима је детаљно обрађен однос између државе и професионалних организација. Представник Асоцијације овлашћених лиценцираних рачуновођа из Велике Британије – ACCA, гдин Messina је истакао да је такође присутан проблем схватања и функционисања јавног надзора над професијом који, како је он нагласио, никако не подразумева државну контролу над рачуноводственом професијом.

Према дневном реду, разматран је и позитивно оцењен напредак активности хармонизације рачуноводствене професије у региону, при чему је истакнута важност споразума о међусобном признавању рачуноводствених звања, које су потписале организације–чланице SEEPAD–а. Усвојен је нови двогодишњи план активности којим се предвиђа интензивирање активности развоја и унапређења пре свега ефикасних програма контроле квалитета. Будући да је већина организација–чланица већ отпочела рад на увођењу контроле квалитета у своје земље регистрације, одлучено је да се ради брже имплементације одрже две међународна семинара на тему контроле квалитета.

У наставку рада усвојен је нови двогодишњи план активности којим се предвиђа интензивирање активности на развоју и унапређењу активности у оквиру региона. Након тога спроведени су и редовни избори и наименовање званичника SEEPADА, чланова Већа, као и чланова радних тела. Досадашњем председнику и потпредседнику SEEPAD–а, др Томи Марину и гдин Димитрију Јелиазкову је поверен и други мандат у функцији председника и потпредседника.


16. март, 2006.

Обележено 100 година рачуноводствене професије у Италији

Италијанска рачуноводствена професија постоји већ 100 година. Тачније, прошао је један век откако је држава Италија званично признала рачуноводство као професију, 15. јула 1906. године, иако њени почеци сежу до далеких античких корена и имају завидно место у историји.

Тим поводом, професионална организација, Национално веће рачуновођа и овлашћених рачуновођа ( Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali ), o рганизовала је у периоду од 15. до 16. марта 2006. у Риму свечано обележавање своје стогодишњице, којој су присуствовали и представници Савеза рачуновођа и ревизора Србије: Миодраг Живковић, извршни секретар Савеза РР Србије и Властимир Вукадиновић, стручни сарадник.

За разлику од прославе 60. рођендана француских асоцијација, ова прослава није имала радни карактер, већ се свела само на свечани део, што је пружило повољну прилику званицама за међусобну размену професионалних искустава и дружење.

Председник асоцијације која окупља око 40.000 чланова – рачуновођа и овлашћених рачуновођа - Вилијам Санторели, био је домаћин гостију из скоро свих европских земаља, међу којима су се нашли и Дејвид Девлин, председник Европске федерације рачуновођа (FEE) и Грејем Ворд, председавајући у Међународној федерацији рачуновођа ( IFAC ).

Значај који су организатори придали овој манифестацији био је огроман, што се може закључити на основу чињенице да је започела јутарњим пријемом код новоизабраног папе Бенедикта XVI . Свечаност се наставила посетама председнику Италије – Карлу Азељу Ћампију, градоначелнику Рима – Валтеру Ветронију и министру привреде и финансија Италије – Ђулију Тремонтију, којима су уручене захвалне плакете.

Позитивној атмосфери ове гламурозне манифестације додатно је допринела свежа вест да ће се, на основу уредбе Владе Републике Италије, од јуна 2005. године Национално веће рачуновођа и овлашћених рачуновођа спојити са Националним већем овлашћених јавних рачуновођа ( Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ) , које окупља око 45.000 чланова, и да ће бити формирана нова-стара економско-правно-рачуноводствена професија, чиме ће бити исправљена грешка законодавца из 1953. године, када је ступила на снагу досадашња подела.

У суштини, не постоји разлика између послова које обављају професионални чланови ових двеју асоцијација, у које спадају: ревизија, комерцијални и фискални консалтинг, интерна ревизија, управљање у стечајном поступку, ревизија у суду итд. Чак је и систем којим се стичу звања сличан, то јест потребно је факултетско образовање од најмање 5 година, најмање 3 године практичног рада на рачуноводственим пословима и полагање одговарајућих стручних испита у складу са државним прописима о образовању. Свако веће ( Consiglio ) има сопствени пензиони фонд, који ће постати заједнички потпуним удруживањем ових двеју асоцијација, предвиђеним за 1. јануар 2008. године.

Као први корак у смислу ове уније, чији је циљ јачање професије под покровитељством државе, председници Вилијам Санторели и Антонио Тамборино су се договорили да се у 2006. години одржи први заједнички конгрес италијанске рачуноводствене професије.

Ову свечану прилику представници Савеза рачуновођа и ревизора Србије искористили су да потврде дугогодишњу сарадњу и унапреде могућност будуће сарадње.

Актуелне Вести из међународних професионалних организација и регулаторних тела из 2005. године

Актуелне Вести из међународних професионалних организација и регулаторних тела из 2004. године