12. oктобар, 2005.
Нови кораци у сарадњи Савеза рачуновођа и ревизора Србије и француских професионалних асоцијација

Као и за Савез рачуновођа и ревизора Србије, 2005. представља јубиларну годину и за Асоцијацију овлашћених рачуновођа Француске (Ordre des Experts-Comptables), која је, у сарадњи са знатно млађом Асоцијацијом ревизора Француске (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes), организовала Конгрес, поводом своје шездесетогодишњице, у велелепној париској Конгресној палати.

На манифестацији, којој је присуствовала и делегација Савеза РР Србије, учествовале су рачуновође не само из држава са франкофонског говорног подручја, већ из целог света, које су у периоду од 6. до 8. октобра говориле језиком рачуноводства, језиком који је давно рођен и уз усвојене трансформације (прихватање међународних рачуноводствених норми) постао заједнички језик свих нација.

Председник Високог већа Асоцијације овлашћених рачуновођа Француске (Conseil Supйrieur de l'OEC), Jean-Pierre Alix, који је отворио ову свечаност, је – уз осврт на шест хиљада година рачуноводства и шест стотина година класичног рачуноводства – одао поштовање свим личностима које су обележиле развој француске професије у модерном времену и које су дале свој допринос да та професија данас буде међу водећим на свету, истичући да је “уз религију, рачуноводство једина социјална манифестација која је присутна у свим нама познатим цивилизацијама”.

Конгрес је поред свечаног имао и изражено радни карактер, а активности су биле подељене на четири гране рачуноводственог “дрвета”. Прва грана је обухватала Контни оквир и Међународне стандарде финансијског извештавања, друга грана методе и модернизацију пружања услуга у рачуноводству, док су трећа и четврта грана садржале увид у стање и перспективе едукације будућих рачуновођа на факултетима односно професионалних рачуновођа у привредним оквирима.

Примена нових рачуноводствених норми, IFRS-a у предузећима котираним на берзи, реформа Контног оквира и објашњења развитка рачуноводствених поступака (дематеријализација, делокализација итд.) представљају основне теме и тачке дневног реда Конгреса у француском виђењу тренутног стања ситуације у европском рачуноводству у 2005. години.

Шест конференција, 23 радне групе, 143 партнерске организације и компаније, 4300 учесника, 5000 посетилаца представљају у цифрама “скромни“ биланс овог конгреса, у складу са упечатљивим слоганом “Et si on parlait de comptabilitй?“ (“А зашто не бисмо мало попричали о рачуноводству?“). Ако томе додамо и специјални телевизијски канал “Canal C“ на којем су сви учесници из хотелских соба могли уживо да прате преносе свих активности, добијамо потпуни увид у ову свечану манифестацију.

Као што је познато, рачуноводство је универзални кључ дешифровања економског света, пошто је рачуноводство “sine qua non” услов глобалног душтвено-економског развоја. Од те ставке пошао је и Jean-Claude Spitz, главни модератор емисија “Canal C ” и потпредседник Високог већа Асоцијације овлашћених рачуновођа Француске, говорећи о развоју информационих технологија и система као новијим средствима професије, и поздрављујући присуство партнерских компанија из те области (CIEL, Microsoft, CEGID, HP, Factorielles итд.), које су за време Конгреса промовисале и рекламирале своје производе и услуге.

Поред несвакидашње могућности наших представника да присуствују оваквој свечаности, домаћини су у свом преоптерећеном дневном реду нашли времена и за нове активности у оквиру развоју традиционално добрих билатералних односа са Савезом рачуновођа и ревизора Србије. Наиме, организован је сусрет којем су присуствовали: гдин Janin Audas – председник Комисије за техничку сарадњу (CSOEC), гдин Bernard Kleiner – директор за међународни развој и сарадњу (CSOEC), гђа Brigitte Guillebert – директор контроле квалитета (CNCC) и њихови сарадници, мр Перо Шкобић, генерални секретар Савеза РР Србије и Властимир Вукадиновић, стручни сарадник Савеза.

Приликом овог сусрета, делегација Савеза РР Србије представила је тренутно стање у вези са применом међународне професионалне регулативе, као и будуће планиране активности Савеза. Налик на Конференцију “Сарадња професионалних и државних тела у реформи рачуноводства и ревизије” одржану у Букурешту, било је речи о неадекватности и неприменљивости новог Нацрта закона о рачуноводству и ревизији у нашој земљи, са чиме је француска делегација већ била упозната, истовремено изразивши своју наду у могућност адекватног усклађивања финансијског извештавања Србије са најбољом светском праксом односно законским оквирима развијених држава света.

Поред исказане забринутости за поступке државних органа у вези са судбином рачуноводствене професије и поред кратког осврта на досадашњу веома успешну међусобну сарадњу, делегације су разматрале и оквире будуће сарадње, што се убрзо конкретизовало одлуком о организовању Семинара о контроли квалитета у Београду и одлуком о укључивању Савеза РР Србије у буџет међународних активности OEC-a и CNCC-a за наредну 2006. годину. У том смислу је у фази израде пројекат сарадње у области контроле квалитета, коју Савез рачуновођа и ревизора Србије жели да организује по угледу на француско искуство и уз помоћ водећих француских стручњака.

Семинар под називом “Контрола квалитета рачуноводствене и ревизорске праксе”, који је одржан у Сава центру у Београду, непосредно након свечане прославе педесетогодишњице Савеза (31. октобра 2005. године), који су водили француски стручњаци Janin Audas и Brigitte Guillebert, био је подељен на три дела.

У уводном делу је гдин Audas представио тајне контроле квалитета присутним учесницима семинара, члановима Савеза, објаснивши да у овом новом веку утврђујемо нов оквир, али и нове правце контроле квалитета. Као део оквира навео је пројекат Осме европске директиве (чл. 29, 31 и 41) који садржи смернице које се односе на систем обезбеђивања квалитета, јавни надзор али и конкретно на рад ревизора предузећа од јавног интереса.

Француски стручњак је нагласио да пут од саморегулације до подељене регулације не може постојати без одређеног етичког оквира који чини IFAC-ов Међународни стандард контроле квалитета (ISQC 1), ни без асоцијација-чланица IFAC-а чије су обавезе у вези са контролом квалитета јасно назначене у чланским обавезама (SMO - 1), а ни без непрекидног развоја националног законодавства.

Да је француска професија најјача у свету рачуноводства потврђено је и у наставку презентације, када је, поред општих циљева контроле квалитета, гдин Audas говорио о примени и искуствима из своје земље, почев од оквира новог Закона о финансијској безбедности, све до обавеза надзорног тела и професионалне асоцијације.

У систему контроле квалитета рада професионалних рачуновођа Француске позната су два начина вршења контроле квалитета: хоризонтална и вертикална (директна, дубинска) контрола.

Хоризонталну контролу, применљиву на све професионалне рачуновође, у циклусима врше регионални центри професионалне асоцијације ради стицања уверења да ревизорска фирма поседује неопходне и стручно компетентне кадрове за вршење ревизије. Вертикална контрола представља вид директне контроле коју врши професионална асоцијација, усмерене ка провери конкретног обављеног рада професионалних рачуновођа. Овакав вид контроле обавезан је за сва ангажовања код правних лица од јавног интереса и за сва друга ангажовања којим координира и које одобрава национална асоцијација.

У другом делу семинара, гђа Guillebert је узела реч и представила садржину и начин попуњавања упитника контроле квалитета. Према француском моделу, упитници треба да садрже основне податке предузећа за ревизију, периодику и правце вршења контроле, проверу поступака ревизора, проверу активности, вертикалну контролу, извештај и закључак контроле вршене над ревизором. Поред начина попуњавања упитника, гђа директор контроле квалитета у Националној асоцијацији ревизора Француске дала је и предлоге препорука контролора у вези са ревизорским ангажовањем и препоруке закључака, у облику стандардизованих типичних формулација за сваку ситуацију која се може јавити у току контроле квалитета ревизије.

Јасна структура и правац излагања, али и квалитетан превод на српски језик, помогли су учесницима да без икаквих потешкоћа прате презентацију француских колега и да, у завршном, трећем делу семинара, поставе гостима стручна и интересантна питања. Као прилог томе, Савез рачуновођа и ревизора Србије објавио је ванредно издање целокупног материјала за овај међународни семинар, у преводу потписника овог написа.

У току посете Београду гости су, почаствовани великим интересовањем за њихова излагања, разговарали са генералним секретаром, мр Пером Шкобићем, о изради и разради пројекта контроле квалитета рачуноводствене и ревизорске праксе по угледу на француски модел, који би требало да почне да се примењује у наредном периоду и који би био од велике користи уколико се тежи усклађивању са развојем професије на међународном нивоу, и истовремено, појачању поверења јавности у објективност и квалитет рада професионалних рачуновођа.


25. август, 2005.
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „Сарадња професионалних и државних тела у реформи рачуноводства и ревизије ”


Регионална асоцијација Партнерство за развој рачуноводства југоисточне европе (SEEPAD) је у складу са одлукама донетим на Генералној Скупштини, у периоду 25-27 тог августа 2005 године, у Букурешту, Румунија одржала међународну конференцију посвећену развоју и достигнућима у области рачуноводства.
На конференцију су учествовали представници свих чланица SEEPAD-а, односно представници професионалних организација Асоцијације овлашћених јавних рачуновођа из Албаније, Института овлашћених јавних рачуновођа Бугарске, Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, Удружења – удруге овлашћених рачуновођа из Босне и Херцеговине, Института овлашћених јавних рачуновођа Грчке, Савеза овлашћених рачуновођа Молдавије, Савеза рачуновођа и ревизора Румуније, Асоцијације овлашћених рачуновођа и ревизора Турске (ТУРМОБ) као и Савеза рачуновођа и ревизора Србије. У раду конференције учествовали су и представници Међународне федерације рачуноовђа (IFAC), Европске федерације рачуновођа (ФЕЕ), Федерације рачуновођа Медитерана (FCM), Асоцијације сертификованих овлашћених рачуновођа (ACCA) из Велике Британије, Светске банке, Агенције за развој из Сједињених америчких држава (USAID) и образовне институције Carana Corporation.

Приликом доношења одлуке о организацији ове конференције, одлучено је да се поред представника професионалних организација, позову и представници државних институција из свих земаља региона. Будући да су теме обрађиване током конференције од изузетне важности не само за рачуноводствену професију већ и за целокупан економски развој и стабилност земаља југоисточне европе, на конференцији су активно учествовали представници министарстава финансија из Албаније, Бугарске, Републике Српске, Босне и Херцеговине, Румуније, Грчке, Турске и Велике британије. Нажалост, из непознатих разлога конференцији нису присуствовали једино представници Министарства финансија из Србије.

Рад конференције је био оријентисан на три, у овом тренутку изузетно актуелне теме. Првог дана конференције учесници су имали прилику да саслушају излагања на тему „Проблеми увођења и примене Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда ревизије ” и „Сарадња професионалних и државних тела у реформи рачуноводства и ревизије ”.

На основу излагања учесника, усвојени су закључци да су проблеми и потешкоће примене Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда ревизије готово идентични у свим земљама региона те да је неопходна сарадња између професионалних организација како на регионалном тако и на глобалном нивоу. У овом смислу подржан је Програм усаглашавања који је покренут од стране Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и који за циљ има хармонизацију рада професионалних рачуноводствених организација. Такође је наглашено је да је рад организација чланица SEEPAD-а у првом степену Програма усаглашавања оцењен изузетно повољно. Представник образовне институције Carana Corporation, господин Gart Karemman је изложио нацрт извештаја пројекта усклађивања образовних програма за стицање квалификација организација чланица SEEPAD-а. Прелиминарни закључци указују да су све организације великим делом ускладиле сопствени квалификациони програма са захтевима IFAC-ових стандарда едукације као и са смерницама радне групе за рачуноводство и финансијско извештавање која рад и у оквиру Уједињених нација (ISAR UNCTAD).

У наставку конференције представници професионалних организација и представници државних органа из земаља чланица изложили су тренутну ситуацију и перспективе сарадње професије и државне управе. Министар финансија Румуније Sebastian Vladescu је у уводном излагању истакао да су професионалне рачуновође изузетно значајан чинилац економског развоја једне земље и да су управо снажне и добро организоване професионалне организације гарант стабилности и транспарентности финансијског система и да су не само пожељан већ и неопходан партнер у процесу економског развоја земље. Руководилац одсека за рачуноводство Министарства финансија Републике Грчке Tassos Protopapas је нагласио да рачуноводство представљају карику која спаја економске системе различитих држава и да су висококвалитетна рачуноводствена професија и хармонизовано финасијско извештавање засновано на међународним стандардима финансијског извештавања омогућили стварање јединственог глобалног тржишта.

На завршетку рада првог дана конференције усвојени су закључци о неопходности јачања и проширења сарадње професионалних рачуноводствених организација и држаних органа ради хармонизације професионалне и законске регултиве и усаглашавања са глобалним захтевима међународних регулторних тела.

Другог радног дана конференције одржана је панел дискусија на тему „Степен примен Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда ревизије”. Представници професионалних организација и државних тела сваке од земаља чланица су одржале презентацију тренутног стања примене међународне професионалне регулативе и представиле планиране активности. У окивру ове презентације делгација Савеза рачуновођа и ревизора Србије је представила и нови предлог Закона о рачуноводству и ревизији Републике Србије, као и своје виђење неадекватности и непримењљивости овог закона. Највеће изненађење изазвао је члан предлога Закона о рачуноводству и ревизији којим се предвиђа напуштање примене Међународних рачуноводствених стандарда и повратак на примену такозваних националних стандарда. Такође су негативно оцењени и предложени амандмани на предлог Закона о рачуноводству и ревизији, којима се предвиђа да лица која се баве рачуноводственим пословима и потписују финансијске извештаје не морају да поседују професионалну квалификацију. Све присутне делегације су изразиле забринутост у погледу оваквог правца активности државне администрације Републике Србије и нагласиле да не само да су ови предлози у супротности са професионаном регулативом и директивама Европске уније већ и да би евентуално усвајање оваквих предлога представљало велики корак уназад у процесу хармонизације финансијског извештавања Србије са најбољом праксом и интеграције у глобални економски систем. Нажалост будући да се представници министарства финансија Србије нису одазвали позиву на конференцију, није постојао нико ко би могао образложити разлоге за овакве поступке државних органа. Све делегације присутне на конференцији су пружил пуну подршку активностима Савеза РР Србије усмереним ка усаглашавању законске регулативе Републике Србије са регултивом најразвијенијих земаља света.

Будући да је конференција имала изузетан успех и да је својим радом демонстрирала заинтересованост и спремност на сарадњу свих релевантних тела, како професионалних организација тако и државних институција, предложено је да се овакав вид сарадње настави у циљу што бржег укључивања земаља региона у глобални економски систем.


25. септембар, 2005.
IASB Међународна конференција националних асоцијација одговорних за доношење и имплементацију Међународних стандарда финансијског извештавања

У оквиру редовних активности Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (IASB), крајем септембра у Лондону је одржана Међународна конференција националних асоцијација одговорних за доношење и имплементацију Међународних стандарда финансијског извештавања. Савез рачуновођа и ревизора Србије, као пуноправни члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (IASB), активно су учествовали у раду конфернције.

Рад овогодишње конференције је имао три главне теме. Првог дана рада учесници су поднели извештаје о тренутном стању и текућим активностима у вези примене Међународних стандарда финансијског извештавања. Представници IASB-а гђа. Elizabeth Hickey и гдин. Wayne Upton су након излагања учесника, представили предлог програма активности IASB-а за период 2006-2007, као и преглед приоритета у погледу хармонизације рачуноводствене професије на глобалном нивоу. Након дискусије у вези предложених активности и утицаја тих активности на бржу и лакшу имплементацију Међународних стандарда финансијског извештавања, предлог плана активности за период 2006-2007 је, уз мање измене, усвојен.

У наставку рада конференције директор радне групе за мала и средња предузећа IASB-а гдин. Paul Pacter, изложио је предлог стандарда извештавања за мала и средња предузећа. Након детаљног излагања предложених измена, учесници конференције су разматрали сваку од предложених промена. Општи став свих учесник је да не треба сачињавати одвојене, поједностављене стандарде за мала и средња предузећа будући да би таква поједностављења представаљала знатно удаљавање од општих принципа Међународних стандарда финансијског извештавања те да би негативно утицала на процес хармонизације финансијског извештавања. Након дискусије усвојени су закључци да се не препоручује креирање одвојених стандарда за мала и средња предузећа, поготово ако би такви стандарди представљали знатно поједностављену верзију постојећих међународних стандарда финансијског извештавања. Учесници су се сложили да би се у циљу лакше примене међународних стандарда у малим и средњим предузећима, евентуално могли поједноставнити захтеви обелодањивања, али да сва правна лица без обзира на њихову величину морају поштовати основне принципе међународних стандарда финансијског извештавања.

У наставку рада конференције разматран је нацрт споразума о партнерству националних асоцијација и Одбора за међународне рачуноводствене стандарде. У складу са овим споразумом националне асоцијације би преузеле део активности тумачења Међународних стандарда финансијског извештавања у оквиру својих земаља. Одбор за међународне рачуноводствене стандарде би имао улогу координатора ових активности и на основу повратних информација адекватно планирао и усмеравао активности своји комитета. Овај споразум је сачињен у складу са активностима хармонизације које спроводи IASB и Програмом усаглашавања Међународне федерације рачуновођа.


27. септембар, 2005.
ОБНОВЉЕН СПОРАЗУМ САВЕЗА РР СРБИЈЕ И ОДБОРА ЗА МЕЂУНАРОДНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТАНДАРДЕ О ЗВАНИЧНОМ ПРЕВОЂЕЊУ СТАНДАРДА

У Лондону, 27-ог септембра званично је потписан споразума о наставку сарадње Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (IASB – International Accounting Standards Board) у вези званичних превода Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ), Основа закључивања, Упутства за примену и припадајућих Тумачења на српски језик.

Савез РР Србије је, као пуноправни члан IFAC-а и IASB-а, у складу са својим обавезама и правима већ превео МРС/МСФИ на српски језик и објавио званичне преводе. Будући да је у 2005-ој години дошло до одређених измена стандарда као и да је објављен нови МСФИ број 6 који се односи на искоришћавање и вредновање минералних ресурса, приступљено је ажурирању постојећег издања. Преводе стандарда, које је одобрила Комисија за међународне рачуноводствене стандарде Савеза РР Србије, IASB је усвојио као званичне преводе на српски језик и сврстао у IASB глобални регистар одобрених превода.

Thomas Seidenstein

Превођење издања Међународних стандарда финансијског извештавања за 2004 годину, је био врло изазован подухват, превасходно услед великог обима измена стандарда. Савез рачуновођа и ревизора Србије је испунио наша очекивања у погледу квалитета и ажурности превода, и не сумњамо да ће исто тако квалитетно извршити и наступајуће активности, како би својим члановима, професионалним рачуновођама олакшао правилну примену Међународних стандарда финансијског извештавања у свакодневно раду.

Актуелне Вести из међународних професионалних организација и регулаторних тела из 2004. године