Планирање, припрема и доношење буџета и финансијских планова и извршење буџета у складу са Законом о јавним набавкама (Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама)

Годишњи финансијски извештај за 2005. (за предузећа, задруге, предузетнике и друга правна лица)

Завршни рачун за 2005. годину према прописима буџетског рачуноводства и обавезе нових индиректних КБС од 01.01.2006.