Планирање, припрема и доношење буџета и финансијских планова и извршење буџета у складу са Законом о јавним набавкама (Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама)

 

са почетком у 10 часова

 

ПРОГРАМ РАДА

 

Предавачи на семинару су представници Министарства финансија - сектора буџета, Министарстава рада запошљавања и социјалне политике, Министарства просвете и спорта, Управе за јавне набавке и саветници Савеза РР Србије.

 

Услови учешћа:

За претплатнике "Рачуноводствене праксе" БЕСПЛАТНО
Остали заинтересовани плаћају 2.500 динара (урачунат ПДВ) по учеснику.
Накнада за присуствовање семинару уплаћује се на рачун "Рачуноводства" д.о.о. 355-1040232-19, Војвођанска банка А.Д. или 145-3232-76, ЛАИКИ БАНК А.Д., са позивом на број 45-ваш ПИБ.

 

Информације у вези организације саветовања и претплате на "Рачуноводствену праксу" Савез РР Србије, Његошева 19., тел. 011 33-45-043, 32-38-611, 3233-088, 3231-549.