Е-ФАКТУРИСАЊЕ – ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ

организују дводневни WEBINAR на тему

ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ПОСЛОВАЊА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ ФАКТУРАМА

У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РАЧУНОВОДСТВУ И ПРЕДЛОГОМ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

• ПРИМЕРИ ОДЛУКЕ О ЕЛЕКТРОНСКИМ ФАКТУРАМА •
• ПРИМЕРИ КРЕИРАЊА, ОДОБРАВАЊА И
ЕВИДЕНТИРАЊА Е-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА •

23. април 2021. од 10 часова
27. април од 10 часова (одговори на питања)

 

ПРОГРАМ WEBINARA

1. ПРАВНИ СТАТУС ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА КАО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ

Webinar ће се одржати у два дана - другог дана, 27. априла су одговори на питања. У цену котизације обухваћена су оба дана

 • Преглед и тумачење актуелних законских норми
 • Приказ модела поступања и обавеза које најављује Предлог Закона о Е-фактурисању

2.  ПРИМЕРИ ИЗРАЂЕНИХ ДОКУМЕНАТА

 • Одлука директора о примени идентификационе ознаке у валидацији Е-рачуноводствених исрава
 • Пример Е-фактуре валидиране идентификационом ознаком
 • Пример Е-отпремнице валидиране идентификационом ознаком
 • Пример Књижног одобрења валидираног идентификационом ознаком
 • Пример Е-фактуре валидиране дигиталним потписом и Е-фактуре у XML облику
 • Пример Е-фактуре у PDF облику настале конверзијом из XML формата
 • Примери директног књижења Е-фактуре у рачуноводственом софтверу са дигиталном Књигом улазних фактура са аутоматским уписом
 • Приказ модела аутоматске обраде улазно-излазних фактура у Е-облику
 • Приказ реалног решења Е-архивирања електронских рачуноводствених исправа у складу са Законом о рачуноводству

3.  ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА

 • Модели израде и начини испоруке Е-фактура
 • Модел пријема, слања, обраде и архивирања Е-фактура и других рачуноводствених исправа
 • Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде Е-фактура – Е-писарница, Е-деловодник, Е-администрација и Е-архива
 • Приказ Система електронских фактура које најављује Предлог Закона о Е фактурисању
 • Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских рачуноводствених исправа

4.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 27. април)

Детаљан програм webinara са информацијама о предавачу

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us). Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави

Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са адресе:
https://www.srrs.rs/savetovanje/prijava_23_april.pdf
Број учесника је ограничен.

Полазницима ће бити обезбеђен материјал: ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ које се достављају путе email-a.

Попуњену пријаву за учешће и доказ о уплати доставите најкасније до 22. априла на webinar@irr.co.rs

Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 22. априла.

Котизација за webinar износи 7.200 дин. (без ПДВ, огранизатор није у систему ПДВ).
У цену котизације обухваћена су оба дана (23. и 27. априла).
Предрачун за уплату котизације можете преузети овде
Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa

Додатне информације: (011) 3344-405, 3345-007