организују дводневни ВЕБИНАР

УЖИВО ДЕМОНСТРАЦИЈА РАДА НА СЕФ ПОРТАЛУ

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
СА ЗАВИСНИМ ПОРЕСКИМ ПОСТУПАЊИМА

- ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ, ОБЈАШЊЕЊА И КОМПЛЕТНА УПУТСТВА ПОСТУПАЊА -

20. април 2022. од 10 до 14 часова
21. април од 10 часова (одговори на питања)

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

ПОТПУНО НОВО
ИНСТРУКТИВНО ИЗДАЊЕ

Повлашћена цена за купце претходног издања, претплатнике приручника Рачуноводствена пракса и учеснике претходних вебинара на ову тему

Активни чланови Савеза
рачуновођа и ревизора
Србије ово издање
добијају бесплатно

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

 • Дефиниције еРачуноводствених исправа из старог и новог Закона о рачуноводству
 • Најважније особине Закона о електронском фактурисању и подзаконских аката
 • Законски услови израде еФактуре и других рачуноводствених исправа у XML облику и рад са њима у складу са Законом о електронском фактурисању
 • Приказ детаља стандарда SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 и објашњења стардазивоних рачуноводствених поступања (Предрачун, Авансни рачун, Корективна фактура и др.)

2. ДЕМОНСТРАЦИЈА РАДА НА СЕФ ПОРТАЛУ

3. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

 • Начини израде, садржаја, рачуноводствене обраде и обрачуна ПДВ код нових електронских рачуноводствених исправа
 • Систем Електронских Фактура - Процес регистровања и приказ функционалности
 • Специфичности поступања организација приватног сектора - приказ Идеалног система обраде
 • Рачуноводствене агенције - специфичности обраде еРачуноводствених исправа
 • Приказ и објашњење Система за Управљање Фактурама у јавном сектору
 • Шеме обраде еРачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама
 • Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора

4. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА еДОКУМЕНАТА

 • Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања еФактура и других електронских пословних докумената
 • Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде еФактура – еПисарница, еДеловодник, еАдминистрација и еАрхива
 • Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације
 • Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената

5. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 21. април)

ПРЕДАВАЧИ:

 • Војкан Станковић, ИТ консултант и инструктор за електронско пословање
 • Предраг Петровић, уредник приручника "Рачуноводствена пракса"

ДЕТАЉАН ПРОГРАМ ВЕБИНАРА

Вебинар ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Вебинару приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

У цену котизације обухваћена су оба дана (20. и 21. април).
Пријаву за учешће можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_20_april_2022.pdf

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 19. априла) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство вебинару евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа.

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
19. априла.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за вебинар – повлашћена цена за претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и за учеснике неког од претходних вебинара, купце претходног издања и др. износи 6.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 7.800 дин.)

За остале заинтересоване котизација за вебинар износи 9.200 дин. са ПДВ

Предрачун за уплату котизације можете преузети са:
www.srrs.rs/savetovanje/predracun_20_april_2022.pdf 

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011)  3345-007, 3344-405