УСВОЈЕНА СУ И ПОДЗАКОНСКА АКТА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

организују дводневни WEBINAR на тему

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА
ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
СА ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА

НОВО: Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ, МОДЕЛИ И ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ
ПРИМЕНЕ ЗАКОНА И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА

10. септембар 2021. од 10 до 14 часова
13. септембар од 10 часова (одговори на питања)

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:

Садржај приручника

Повлашћена цена издања:
1.600 дин. + ПДВ за учеснике вебинара и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА

 • Дефиниције Е-Рачуноводствених исправа из старог и новог Закона о рачуноводству
 • Најважније особине Закона о Е-Фактурисању и предложених подзаконских аката
 • Законски услови израде Е-Фактуре и других рачуноводствених исправа и рад са њима у складу са Законом о
  Е-Фактурисању
 • Приказ примера Е-Фактура и других Е-Рачуноводствених исправа валидираних ИД ознаком и/или дигиталним потписом у ПДФ и ХМЛ формату

2. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА

 • Како Е-Фактурисање функционише?
 • Систем Електронских фактура - опис функционисања
 • Приказ и објашњење Система за управљања фактурама у јавном сектору
 • Шеме обраде Е-Рачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама
 • Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора
 • Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

3. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА Е-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

 • Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања Е-Фактура и других електронских пословних докумената
 • Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде Е-Фактура – Е-писарница,
  Е-деловодник, Е-администрација и Е-архива
 • Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације
 • Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената

4. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 13. септембар)

Детаљан програм webinara са информацијама о предавачу 

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.

У цену котизације обухваћена су оба дана (10. и 13. септембар).
Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_10_septembar.pdf

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 9. септембра) на webinar@irr.co.rs

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.

Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
9. септембра.

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за webinar – повлашћена цена
за претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица
и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и
за кориснике услуга Института РР (учесници неког од претходних вебинара и др.)
износи 6.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 7.800 дин.)

За остале заинтересоване котизација за webinar износи 7.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 9.000 дин.)

Предрачун за уплату котизације можете преузети овде 

Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa
Додатне информације: (011)  3345-007, 3344-405