ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

- Издавање дозволе за рад ради уписа у регистар АПР, за пружање рачуноводствених услуга -

Поштовани чланови,

У вези са применом Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019. и 44/2021. - др. закон), односно члана 18. става 2. тачке 3) и става 6. тачке 3) Закона о рачуноводству и Мишљења Министарства финансија бр. 011-00-1034/2019-16 од 5.12.2019. године, Савез је обавестио Министарство финансија актом бр. 13 од 14.2.2020, и Комору овлашћених ревизора актима бр. 74 од 9.10.2020. и бр. 25 од 25.3.2021, о правилима стицања и одржавања професионалних звања чланова Савеза рачуновођа и ревизора Србије, као и то да је годишња лиценца о професионалној оспособљености исправа за издавање дозволе за рад од Коморе овлашћених ревизора, пружаоцу рачуноводствених услуга, сходно наведеном мишљењу Министарства финансија.

Именик лиценцираних професионалних рачуновођа и регистар фирми пружаоца рачуноводствених услуга објављује се у „Гласу рачуновођа“ и на сајту Савеза РР Србије: www.srrs.rs

У прилогу овог обавештења доступни су:

На сајту www.srrs.rs  објављени су и:

Служба за информисање чланства Савеза РР Србије