ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

- Издавање дозволе за рад за пружање услуга рачуноводства -

Поштовани чланови,

У вези са применом Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019. и 44/2021. - др. закон), односно члана 18. става 6. тачке 3) и става 6. тачке 3) Закона о рачуноводству и Мишљења Министарства финансија бр. 011-00-83/2020-16 од 18.02.2020. године, Савез је обавестио Министарство финансија и Комору овлашћених ревизора о правилима стицања и одржавања професионалних звања као и то да је лиценца о професионалној оспособљености документ за издавање дозволе за рад пружаоцу рачуноводствених услуга.

Именик лиценцираних професионалних рачуновођа и регистар фирми пружаоца рачуноводствених услуга објављује се у „Гласу рачуновођа“ и на сајту Савеза РР Србије: www.srrs.rs

У прилогу овог обавештења доступни су:

На сајту www.srrs.rs  објављени су и:

Служба за информисање чланства