РАЧУНОВОДСТВЕНИ РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР И КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

REGULATORY FRAMEWORK OF ACCOUNTING
AND THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTING