РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ

спроведене у организацији
Савеза рачуновођа и ревизора Србије
и професора рачуноводства економских факултета

РАЧУНОВОДСТВЕНИ РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР И КВАЛИТЕТ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

– ИСТРАЖИВАЧКА СТУДИЈА –

Овде можете преузети комплетну истраживачку студију