Стопе затезних камата у 2004.

1. Затезна камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

Период
Есконтна стопа НБС
на годишњем нивоу
Затезна камата на годишњем нивоу
01.01. - 10.01.2003.
9,50%
24,50%
11.01. - 31.12.2003.
9,00%
24,00%
01.01.2004 -
8,50%
23,50%
2. Стопе затезних камата на новчане обавезе из дужничко - поверилачких односа
Период
Стопе затезне камате на месечном нивоу
2004.
Јануар 2004.
0.9000% месечно
Фебруар 2004.
1.4000% месечно
Март 2004.
0.9000% месечно
Април 2004.
1.3000% месечно
Мај 2004.
1.5000% месечно
Јун 2004.
1.9100% месечно
Јул 2004.
1.8100% месечно
Август 2004.
1.1000% месечно
Септембар 2004.
2.2100% месечно
Октобар 2004.
1.0000% месечно
Новембар 2004.
1.6100% месечно
Децембар 2004.
3.0100% месечно

*до објављивања податка о расту цена на мало у Србији и Црној Гори за текући месец користи се податак од претходног месеца.

Архива (2003)