Највиша месечна основица за обрачун и плаћање доприноса за социјално осигурање 

Укупна просечна месечна зарада по запосленом

"Сл. гласник РС" бр.

Највиша основица за обрачун и плаћање доприноса

Исплаћена у месецу

Износ

Износ
(р. бр. 2 х 5)

Период примене

1

2

3

4

5

Новембру 2005

27.378

114/05

136.890

од 01.01.2006. до 31.01.2006

Децембру 2005

32.244

8/05

161.220

од 01.02.2006. до 28.02.2006

Јануару 2006

26.603

15/06

133.015

од 01.03.2006. до 31.03.2006

Фебруару 2006

28.657

25/06

143.285

од 01.04.2006. до 30.04.2006

Марту 2006

29.367

35/06

146.835

од 01.05.2006. до 31.05.2006

Априлу 2006

30.572

43/06

152.860

од 01.06.2006. до 30.06.2006

Мају 2006

30.305

53/06

151.525

од 01.07.2006. до 31.07.2006

Јуну 2006

31.864

63/06

159.320

од 01.08.2006. до 31.08.2006

Јулу 2006

31.738

70/06

158.690

од 01.09.2006. до 30.09.2006

Августу 2006

32.098

79/06

160.490

од 01.10.2006. до 31.10.2006

Септембру 2006

32.555

92/06

162.775

од 01.11.2006. до 31.11.2006

Октобру 2006

32.668

105/06

163.340

од 01.12.2006. до 31.12.2006

Највиша месечна основица за обрачун и плаћање доприноса за социјално осигурање у 2005.