Највиша месечна основица за обрачун и плаћање доприноса за социјално осигурање у 2005.

Укупна просечна месечна зарада по запосленом

"Сл. гласник РС" бр.

Највиша основица за обрачун и плаћање доприноса

Исплаћена у месецу

Износ

Износ
(р. бр. 2 х 5)

Период примене

1

2

3

4

5

новембру 2004.

22.043

137/04

110.215

од 01.01.2005. до 31.01.2005.

децембру 2004.

25.392

07/05

126.960

од 01.02.2005. до 28.02.2005.

јануару 2005.

20.898

18/05

104.490

од 01.03.2005. до 31.03.2005

фебруару 2005.

22.402

27/05

112.010

од 01.04.2005. до 30.04.2005

марту 2005.

23.198

36/05

115.990

од 01.05.2005. до 31.05.2005

априлу 2005.

25.153

43/05

125.765

од 01.06.2005. до 30.06.2005

мају 2005.

24.449

52/05

122.245

од 01.07.2005. до 31.07.2005

јуну 2005.

25.503

64/05

127.515

од 01.08.2005. до 31.08.2005

јулу 2005.

25.769

72/05

128.845

од 01.09.2005. до 30.09.2005

августу 2005.

26.252

81/05

131.260

од 01.10.2005. до 31.10.2005

септембру 2005

26.818

91/05

134.090

од 01.11.2005. до 30.11.2005

октобру 2005

26.721

103/05

133.605

од 01.12.2005. до 31.12.2005