Општа есконтна стопа Народне банке Србије

За 2006 годину
Месечна
Годишња
Камата за неблаговремено плаћање јавних прихода на годишњем нивоу
"Сл. Лист СРЈ"
1
2
3
4
5
Јануар 2007
0,69%
8,5%
23,5 %
133/2003
Фебруар 2007
0,63%
Март 2007
0,69%
Април 2007
0,67%
Мај 2007
0,69%
Јун 2007
0,67%
Јул 2007
0,69%
Август 2007
0,69%
Септембар 2007
0,67%
Октобар 2007
0,69%
Нобембар 2007
0,69%

Архива - Општа есконтна стопа Народне банке Србије (2006.)