Општа есконтна стопа Народне банке Србије

За 2006 годину
Месечна
Годишња
Камата за неблаговремено плаћање јавних прихода на годишњем нивоу
"Сл. Лист СРЈ"
1
2
3
4
5
Јануар 2006
0,69%
8,5%
23,5 %
133/2003
Фебруар 2006
0,63%
8,5%
23,5 %
133/2003
Март 2006
0,69%
8,5%
23,5 %
133/2003
Април 2006
0,67%
8,5%
23,5 %
133/2003
Мај 2006
0,69%
8,5%
23,5 %
133/2003
Јун 2006
0,67%
8,7%
23,5 %
133/2003
Јул 2006
0,69%
8,7%
23,5 %
133/2003
Август 2006
0,69%
8,7%
23,5 %
133/2003
Септембар 2006
0,67%
8,7%
23,5 %
133/2003
Октобар 2006
0,69%
8,7%
23,5 %
133/2003
Новембар 2006
0,67%
8,7%
23,5 %
133/2003
Децембар 2006
0,69%
8,7%
23,5 %
133/2003