Програм континуирано професионално-стручне едукације за 2021. годину

 

Месец

Тема

Напомена/услови учешћа

Јануар/
фебруар

Састављање годишњих
финансијских извештаја

Бесплатно
за чланове Савеза РР Србије и претплатнике „Рачуноводствене праксе“

Фебруар

Семинар Завршни рачун за кориснике буџетских средстава

Бесплатно
за чланове Савеза РР Србије и претплатнике „Рачуноводствене праксе“

Март/
април

Специјалистички семинар

Посебне погодности
за чланове Савеза РР Србије и претплатнике „Рачуноводствене праксе“

Мај

51. Симпозијум
професионално-
стручна едукација

Посебне погодности
за чланове Савеза РР Србије и претплатнике „Рачуноводствене праксе“

Септембар

21. Јесењи семинар

Посебне погодности
за чланове Савеза РР Србије и претплатнике „Рачуноводствене праксе“

Септембар

18.  Саве­товање
буџет­ских ко­рисника

Посебне погодности
за чланове Савеза РР Србије и претплатнике „Рачуноводствене праксе“

Октобар

Актуелне теме

Посебне погодности
за чланове Савеза РР Србије и претплатнике „Рачуноводствене праксе“

Новембар/
децембар

Семинар  припреме за састављање годишњих финансијских извештаја и попис

Бесплатно
за чланове Савеза РР Србије и претплатнике „Рачуноводствене праксе“

По потреби ће бити организовани и други семинари за потребе професионално-стручног усавршавања.