ЕЛЕКТРОНСКИ
ВОДИЧ КРОЗ ПОСЛОВАЊЕ

Садржај:

1.
   Увод и напомене издавача
2.
   Минимална рачунарска конфигурација потребна за рад
3.
   Инсталација и регистрација
4.
   Делови програма - упутство за коришћење

4а.     Избор гласила
4б.     Области
4в.     Претрага
4г.     Често коришћени прописи
4д.    Мишљења
4ђ.     Архива
4е.     Типски уговори
4ж.    Достава прописа
4з.     Подешавање
4и.     Релације

5.   Ажурирање1. Увод и напомене издавача

Водич кроз пословање представља електронску збирку прописа, правних мишљења и модела уговора, неопходних у условима савременог пословања. Ово издање, као софтверски производ, намењено је свим правним лицима, предузетницима, државним органима, организацијама и установама, као и другим субјектима којима је у свакодневном раду потребно коришћење рачуноводствене, финансијске и правне регулативе, у лако доступном електронском формату, прилагођеном једноставној примени у пракси.

Издавач се определио за овај облик издања, имајући у виду предности електронске форме, у које спадају:

Једном речју омогућава савремено пословање.

Претплатник Водича кроз пословање стиче и право на коришћење консалтинг услуга наше службе саветовања – постављање питања и брзо добијање писаних стручних одговора, као и доставу нацрта општих аката, односно непосредну стручну помоћ у тумачењу и примени прописа и у свакодневном раду.

Електронска збирка прописа Водич кроз пословање уз остала наша стална издања, часопис "РАЧУНОВОДСТВО" и приручник "РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА", представља компактну међусобно повезану целину,  што корисницима услуга омогућава лакше и рационалније пословање - по принципу: "на једном месту све".

2. Минимална рачунарска конфигурација потребна за рад

Електронски водич кроз пословање је програм написан искључиво за рачунаре са Microsoft Windows оперативним системима. Верзије оперативних система које су подржане:

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Windows Vista, Windows 7.


Минимална рачунарска конфигурација неопходна за рад је:

·         Pentium I/133 Mhz (брзина процесора),

·         32 Mb RAM (количина меморије),

·         4x CD ROM, (само за инсталацију и ажурирање преко CD ROM-а)

·         100 Mb HDD (места на диску),


Препоручена рачунарска конфигурација за рад је:

·         Pentium III/8,00 Mhz,

·         256 Mb RAM,

·         32x CD ROM,

·         200 Mb HDD,

·         Интернет конекција (за ажурирање путем Интернета)

или било која боља конфигурација.

Програм Електронски водич кроз пословање у себи садржи и користи Borland Database Engine, (у даљем тексту BDE) са оригиналном инсталацијом на енглеском језику. Видети детаље у рубрици 3 - Инсталација и регистрација.


3. Инсталација и регистрација


3а. Инсталација


За коришћење програма Електронски водич кроз пословање морате успешно проћи кроз све кораке инсталације:

I. По убацивању CD ROM диска стартоваће се Аутостарт апликација, која нуди следеће могућности:

 


II. Када изаберете опцију Инсталација, стартоваће се апликација која ће Вас на српском језику једноставно провести кроз целу инсталацију.


III. Када се програм први пут стартује, аутоматски ће проверити верзију и постојање Borland Database Engine-a и тражити од корисника потврду локацију инсталације (само кликните на ОК) и питање за дозволу креирања директоријума (потврдите са Yes).


3б. Регистрација


По првом стартовању програма појавиће се прозор за активацију.

Са десне стране прозора имате бројеве телефона које треба позвати да бисте добили активациони код. Све што треба да урадите је да нашем оператеру издиктирате 8-цифарни број у горњем пољу, и он ће вам дати исправан активациони код који након тога треба да укуцате у поље Активациони код и кликнете на Прихвати.

Сада сте спремни за коришћење програма Електронски водич кроз пословање - желимо вам срећан рад!

Свако мењање компјутерског часовника након инсталације може довести до престанка рада програма. У случају промене времена грешком - вратите системски часовник на тачно време и програм ће наставити са радом (када га поново стартујете).

4. Делови програма - упутство за коришћење

Напомене:

У коришћењу програма подразумева се да:

 

У колони са називима и Гласницима сортирање се врши абецедно, док је у осталим колонома присутно нумеричко сортирање (по бројевима и по датумима).

4а. Избор гласила


У делу Избор гласила можете да креирате спискове прописа по:

4б. ОбластиОво је део програма који омогућава да жељени пропис пронађете по законској области (правосуђе, приватизација и др.) и/или врсти прописа (закон, одлука, наредба и др.).

Укључена је и додатна претрага на дну стране, која претражује само прописе добијене по наведеним критеријумима (област и/или врста).

4в. Претрага


Ово је свакако најмоћнији део програма. Омогућава напредну претрагу по насловима и текстовима, која обухвата и архивске прописе. Можете пронаћи жељени пропис и уз веома мали број почетних података - претрага трага и за деловима речи без обзира на редослед (нпр. "зак" ће избацити све законе без обзира на падеж, а "рад зак"  ће сигурно пронаћи Закон о раду). 

Претрага по насловима и текстовима је (иако мало спорија) подједнако флексибилна, па пропис можете пронаћи и по сећању, уз свега пар битних речи из текста).

Двострука иконица (два листића - видети легенду) означава пропис са додатним информацијама.

4г. Често коришћени прописи

Ова ставка представља помоћни део програма који омогућава увид у статистичке податке и стварање листе приоритетних прописа (листа прописа за брзо отварање често коришћених прописа), као и увид у последњих неколико претрага са резултатима.

Прописи означени за брзо отварање представљају кориснички креиране листе прописа којима корисник жели да брзо приступи.

Употреба:


4д. Мишљења


Овај део преограма садржи списак мишљења са свим потребним претрагама и могућностима, као и списак прописа.

Поред стандардних претрага по називу/делу назива или речи у тексту и претраге по датумима, издваја се по томе што омогућава и претраге само по одређеним министарствима.

4ђ. Архива

Горњи део приказаног прозора садржи списак прописа који имају претходну верзију или су престали да важе. Можете их стандардно претражити, а једним кликом миша на жељени пропис, добијате у доњем делу прозора хронолошки организован списак прописа везаних за тај пропис (актуелна верзија, старе верзије).

Жута иконица (видети легенду на страни Претрага) означава пропис који је престао да важи.


4е. Типски уговори


Ова ставка програма обухвата аутоматизовани систем састављања уговора на основу датих модела типских уговора, уз мењање изабраних параметара (нпр. место и адреса) у целокупном тексту уговора и потпуно корисничко мењање (са снимањем у базу и штампањем).

Уколико неку од ставки не попуните, програм на том месту аутоматски убацује доњу црту предвиђену за ручно попуњавање (__________).

Сви приложени модели уговора су дати као пример и неопходно је прилагодити их потребама корисника пре употребе.

На неким местима су као пример уписани фиктивни производи или фирме.

Уз сваки типски модел уговора приложена је и напомена, са исечком из релевантног прописа.


4ж. Достава прописа

Као претплатнику Електронског водича кроз пословање омогућене су вам опције постављана питања (у суштини вид консалтинга електронским путем), као и могућност електронског достављања прописа који, из било ког разлога, још није у Водичу.

 

4з. Подешавање

У овом делу су дате стандардне опције подешавања штампача, могућност избора сложености програма, као и подешавања Интернет конекције (Proxy - детаљније објашњено под ставком Ажурирање).

Тастер за поправку базе је средство за решавање проблема са базом, који могу да се јаве у случају изненадног нестанка струје током рада и сл. Према нашем досадашњем искуству, овај тастер није неопходан, али је приложен како би корисник могао да самостално исправи грешке настале због евентуалних непредвиђених проблема.

 

4и. Релације

Нова опција која повезује прописа и релевантна службена мишљења зове се "релације" и може јој се доступити преко било ког отвореног текста прописа или службеног мишљења кликом на тастер Релације.

5. Ажурирање


Пред Вама је део програма који садржи опције за аутоматско и мануелно ажурирање. У аутоматском режиму програм Електронски водич кроз пословање ће користећи подешавања за Internet Explorer (и/или за proxy на претходној страни) покушати да се повеже на Интернет, провери нове верзије и припреми све за преузимање података. Ако су све провере успешне, бира се тастер Ажурирај, док са леве стране можете видети актуелну и нову верзију, као и величину података који ће се преузимати.

Подешавање Proxy сервера је напредна опција коју најчешће не морате да користите. Параметри које треба да унесете налазе се у упутству добијеном од провајдера.
За ажурирање користи се FTP протокол.

Након конектовања на Интернет, довољно је једном кликнути на "Провери на Интернету", а потом на "Ажурирај".

На диску који ће добијати регистровани корисници биће у потпуности аутоматизована процедура ажурирања.