Изашао је из штампе
Приручник за примену прописа о порезима на имовину
(Обим 398 страна)

Сви претплатници Рачуноводствене праксе, добили су приручник као додатак уз Рачуновдствену праксу бр. 20/07, у оквиру претплате за 2007. годину.

За остале заинтересоване, цена приручника, са ПДВ, износи: 2.700 динара.

Приручник се састоји од четири дела:

Први део садржи практична објашњења, са примерима, за правилну примену Закона о порезима на имовину и Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара. Већина објашњења је поткрепљена изводима из одговарајућих мишљења Министарства финансија.

Други део приручника садржи пречишћене текстове закона и подзаконских аката.

Трећи део садржи најзначајнија Мишљења Министарства финансија, издата у периоду од почетка примена закона.

Четврти део - Роковник обавеза, садржи опис обавеза (права), на кога се обавеза односи и када настаје, рок у којем се измирује и правни основ – одредбу закона или подзаконског акта. Овај преглед омогућава једноставан и брз увид у све обавезе чије је измирење везано за одређени временски период.