Савез рачуновођа и ревизора Србије ће организовати
46. СИМПОЗИЈУМ
на Златибору, крајем маја 2015. године.

Симпозијумски одбор на својој 47. седници одржаној 14.11.2014. године
за тај еминентни тродневни научни скуп утврдио је глобалну тему:

Актуелни проблеми и перспективе
рачуноводства и финансија

ТЕМЕ ПО ДАНИМА

Први дан
РАЧУНОВОДСТВО И РАЧУНОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА-УЗРОЦИ УСПОНА И ПАДА

Други дан
РАЧУНОВОДСТВО И УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОСТИМА ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА

Трећи дан
УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА У ФИНАНСИЈСКОМ И РЕАЛНОМ СЕКТОРУ

Симпозијумски одбор позива све заинтересоване да, у оквиру ове глобалне теме и тема по данима поднесу пријаву са насловом, структуром и апстрактом реферата, најкасније до 19. децембра 2014. године.

Подносиоци пријава радова треба да обрате пажњу на садржину реферата, како би радови били примерени овом научном скупу од националног значаја. Симпозијумски одбор очекује да ће пријаве радова бити усмерене на истраживање актуелних тема везаних за рачуноводство и финансије, као што су: ефекти промене законског регулаторног оквира, управљање ризицима, контролинг, финансијски инструменти, ефекти при­мене различитих концепата вредновања имовине, затим порески ефекти пословања са аспекта опорезивања добити у смислу трансферних цена и других ефеката, опорезивања имовине, статусне промене код правних лица, аквизиције, спајања, поделе, издвајања, ликвидација, стечај, реорганизација и друге теме као и бројне актуелне теме у оквиру пословања јавног сектора, осигурања, банака и других финансијских институција.

ПРИЈАВЕ СЛАТИ НА АДРЕСУ:
САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
(Пријава теме за XLVI Симпозијум)
ЊЕГОШЕВА 19, 11000 БЕОГРАД, П. фах 403
Email: stojanovicr@srrs.rs