КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА У 2006. ГОДИНИ

нови и ревидирани
МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА
КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 01.01.2006.

Савез, у складу са чланом 6. Правилника о континуираној едукацији, организује I циклус семинара Континуиране едукације чланова у 2006 који ће бити посвећен професионалној регулативи у рачуноводству:

29. Мај Београд Задужбина "И.М. Коларца" 5. Јун Пирот Дом Војске
29. Мај Зајчар С.О. Зајечар 6. Јун Лесковац Удруж. предузетника
30. Мај Вршац Хотел "Србија" 7. Јун Крушевац Пословни центар
30. Мај Неготин С.О. Неготин 8. Јун Крагујевац Хотел "Крагујевац"
31. Мај Зрењанин Хотел "Војводина" 13. Јун Суботица Хотел "Патриа"
31. Мај Рума Мотел "МВ Рума" 14. Јун Сомбор Хотел "Интернац."
1. Јун Кикинда Хотел "Нарвик" 15. Јун Б. Паланка Хотел "Фонтана"
2. Јун Панчево Хотел "Тамиш" 16. Јун Смедерево Центар за културу (ул. Карађорђева 5-7)


са почетком од: 10:00 часова, осим у БЕОГРАДУ, где семинар почње у 9:00 и СМЕДЕРЕВУ, у 14:00 часова


Литература за континуирану едукацију коју чланови добијају:

Семинари се не односе на чланове који су присуствовали семинарима у Нишу, Новом Саду и Београду (17-19. априла 2006.)


Професионалну чланарину - чланови уплаћују до почетка семинара који према правилнику о континуираној едукацији носи 20 од 40 поена, неопходних за издавање Професионалне лиценце за 2007. годину.


Молимо чланове да се приликом уплате чланарине, позову на свој члански број и да (уколико то нисте до сада урадили) донесете једну своју фотографију - формат за пасош, на чијој полеђини треба уписати име, презиме, ЈМБГ и члански број како би Вам у току 2006.године издали нове чланске карте које ће имати међународнo обележјe, Вашу фотографију и магнетну траку тако да ће у наредном периоду евидентирање присуства чланова континураној едукацији бити максимално поједностављено и прецизно.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ - ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

На основу чл. 17. и 37. став 1. тач. 14) Статута Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Извршни одбор, на седници одр‘аној дана 23. 12. 2005. године, донео је следећу

1. ОДЛУКУ

Утврђује се висина чланарине за професионалне рачуновође за 2006. годину

Професионална чланарина за физичка лица.............................................................................7.500 динара

Члан Савеза који измири професионалну чланарину остварује право на семинаре континуиране едукације (40 поена) за стицање професионалне лиценце у складу са чланом 6. Правилника о континуираној едукацији.

Чланарина се уплаћује најкасније до 31. маја 2006. године на текући рачун Савеза рачуновођа и ревизора Србије, 145-4955-48 Лаики Банк а.д., 240-0540212101250-35 Нова банка А.Д., 355-1007841-95 Војвођанска банка Нови Сад, Филијала Београд и рачун 180-0189210102000-74 Јубанка а.д. Београд. У позиву на број обавезно навести број чланске карте.

ПРЕДСЕДНИК,

Милорад Булат

Напомена:  Континуирана едукација (са одговарајућом литературом)  се организује ИСКЉУЧИВО за чланове Савеза РР Србије који до почетка семинара уплате Професионалну чланарину у износу од 7.500 динара. Чланарина се након 31 маја увећава за 20% и износи 9.000 динара!

За све додатне информације можете се обратити на телефоне 011 3343-215, 3344-140,
3344-589, 3344-447, факс: 3231-220, или на е-маил  edukacija@srrs.org.yu