Савез рачуновођа и ревизора Србије
организује 52. симпозијум на Златибору

С обзиром на то, да је на основу Уредбе о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
("Сл. гласник РС", бр. 144/2022), од 1. јануара 2024. године, почела примена Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор на готовинској основи, а за састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја почев од израде финансијских извештаја за 2024. годину, Програмски одбор за професионално стручно усавршавање СРРС, је за овај тродневни скуп утврдио тему:

Непосредна примена Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор на готовинској основи од 1. јануара 2024. године

6-8. јун 2024. године

(Пријављивање и евиденција учесника – среда 5. јун 2024. године)

Пријава учешћа за Симпозијум

Пријава учешћа за Симпозијум

Повлашћене цене и пријава за смештај
за учеснике Симпозијума

ТЕМЕ ПО ДАНИМА
Четвртак 6. јун 2024. године, 10 – 14 часова

 • Обавезност и значај примене МРС ЈС на готовинској основи рачуноводства
 • Програм реформе управљања јавним финансијама 2021-2025.
 • Непосредна примена МРС ЈС према готовинској основи рачуноводства
 • Изазови у вези са применом МРС ЈС на готовинској основи
 • Државна помоћ, донације, хуманитарна помоћ и финансијско извештавање о помоћи према МРС ЈС - Финансијско извештавање према готовинској основи рачуноводства

Петак 7. јун 2024. године, 10 – 14 часова

 • Евиденција и извештавање о нефинансијској имовини у складу са МРС ЈС и важећим прописима у Републици Србији
 • Искуства спровођења фискализације и електронских фактура код корисника јавних средстава
 • Новине у Закону о изменама и допунама Закона о јавним набавкама и подзаконским актима, у примени у 2024.
 • Стицање сертификата професионалног рачуновође

Субота 8. јун 2024. године, 10 часова

 • Одговори на питања

ПРЕДАВАЧИ И УЧЕСНИЦИ

 • Саша Стевановић, Министарство финансија – државни секретар
 • Марко Гверо, Управа за трезор – директор
 • Проф. др Јелена Пољашевић, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Адвокат Проф. др Златко Стефановић
 • Бранимир Благојевић, оснивач адвокатске канцеларије, специјализоване за област јавних набавки и члан радне групе за израду Нацрта новог Закона
 • др Рада Стојановић, заменик уредника приручника „Рачуноводствена пракса“, виши саветник
 • др Зоран Шкобић, руководилац сектора за едукацију и усавршавање и уредник издања за едукацију
 • Дејан Младеновић, самостални саветник
 • Зоран Килибарда, виши саветник за едукацију и усавршавање у јавном сектору

ЛИТЕРАТУРА:

 • Међународни рачуноводствени стандард за јавни сектор према готовинској основи рачуноводства - званичан превод на српски језик у издању Савеза рачуновођа и ревизора Србије, пуноправног члана Међународне федерације рачуновођа (IFAC);
 • Материјал: Тумачења и објашњења за непосредну примену Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор на готовинској основи рачуноводства од 1. јануара 2024. године
За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство симпозијуму евидентира се са 12 поена по Правилнику о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа и Међународном стандарду континуиране едукације (IES 7).

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА

Материјал за симпозијум за претплатнике приручника Рачуноводствена пракса и чланове:

- Савеза РР Србије,
- Института сертификованих рачуновођа Црне Горе и
- Савеза РР Републике Српске


16.900

за 4 и више ученика

12.675

Пријава учешћа за Симпозијум

За остале заинтересоване котизација и материјал 23.900

за 4 и више ученика
17.925

Више информација можете добити на тел: 011 / 3344 405, 3237 139, факс: 3231 220